Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hiệu quả phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp ở Hải Hậu

Những năm qua, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định luôn dành nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp mới theo hướng cơ cấu lại nông nghiệp, sản xuất thân thiện, góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2025, cấp ủy đảng, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp tập trung phát huy lợi thế về đất đai cũng như kinh nghiệm canh tác, đồng thời vận dụng linh hoạt, phù hợp những cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành để tạo động lực hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp sáng tạo, hiệu quả.

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện những mô hình sản xuất, quản lý mới; những trang trại, gia trại canh tác hiện đại mang lại giá trị cao như các mô hình: ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm trong bể với tổng số 670 bể; nuôi tôm trong nhà bạt hiện có 60 ao nuôi với tổng diện tích trên 10ha; thuần hóa và nuôi cá vược nước ngọt với quy mô trên 5ha; nuôi thâm canh cá lóc bông, nuôi tôm nước ngọt, nuôi ếch thương phẩm đạt hiệu quả cao…

Nông dân thị trấn Thịnh Long sản xuất rau màu theo hướng nông nghiệp hữu cơ mang lại nguồn thu ổn định.

Những năm gần đây, huyện luôn duy trì tổng diện tích lúa cả năm 19.878ha; trong đó vụ xuân 9.948ha, vụ mùa 9.931ha. Năm 2023, năng suất lúa cả năm của huyện đạt 129,46 tạ/ha, tăng 0,07 tạ/ha so với năm 2022. Diện tích cây rau màu cả năm đạt 7.308ha; trong đó vụ xuân 2.880ha, vụ hè thu 2.650ha, vụ đông 1.778ha. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt đạt 161,5 triệu đồng.

Các nội dung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt được triển khai tích cực, hiệu quả. Các xã, thị trấn duy trì hiệu quả 8 mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với diện tích đạt 724ha; trong đó có 410ha vụ xuân và 314ha vụ mùa, tăng 124ha so với năm 2022. Diện tích lúa được bón phân theo hướng hữu cơ đạt 978ha, tăng 678ha so với năm 2022. Xây dựng mới 15 mô hình gieo mạ khay, cấy lúa bằng máy, nâng số máy cấy toàn huyện đến nay 96 chiếc.

Xây dựng được 12 lò sấy lúa tập trung tại 6 xã, góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng lúa hàng hóa. Duy trì 4 chuỗi sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn VietGAP; chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu 255ha (cây đinh lăng 220ha, cây dây thìa canh 35ha) sản xuất theo tiêu chuẩn GACP-WHO cho thu nhập cao hơn trồng lúa từ 3-4 lần.

Mở rộng quy mô sản xuất các giống lúa mới có năng suất cao, ổn định, chất lượng gạo thơm, ngon được thị trường ưa chuộng như ST24, ST25, chiếm 12% diện tích gieo trồng của huyện. Các giống lúa khác có khả năng chống chịu sâu bệnh và chống đổ tốt hơn, năng suất cao hơn, chất lượng cơm tương đương và hơn giống Bắc thơm số 7 như giống Hồng Đức, Hương Cốm 4, Tiền Hải 1, Lai Thơm 6 cũng đang được người trồng lúa mở rộng diện tích gieo cấy.

Ngoài đổi mới về giống, nhiều mô hình sản xuất lúa tập trung đã được hình thành, đem lại nhiều lợi thế từ việc khoanh vùng nguyên liệu phù hợp, chọn giống, quản lý kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Nhờ đó, chất lượng lúa gạo tốt hơn, sản lượng lớn, giá thành có tính cạnh tranh. Với việc quan tâm đến mẫu mã bao bì, tiếp thị quảng bá, các sản phẩm lúa gạo “made in Hải Hậu” đang ngày càng định vị vững chắc được thương hiệu trên thị trường.

Cùng với phát triển trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản an toàn. Ước tại thời điểm 1-1-2024, tổng đàn lợn của huyện đạt 99,512 nghìn con; đàn gia cầm 1,57 triệu con, tăng 2,5% so cùng kỳ năm 2022. Toàn huyện có 73 trang trại chăn nuôi, trong đó có 39 trang trại quy mô nhỏ, 34 trang trại quy mô vừa.

Các tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi và xử lý môi trường được áp dụng và duy trì hiệu quả với 34 mô hình giảm thiểu chất thải xả ra môi trường, 10 mô hình xây dựng bể lắng và nhà ủ phân, 16 mô hình nuôi lợn tiết kiệm nước, 12 mô hình chăn nuôi được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Tiếp tục duy trì hiệu quả 4 chuỗi chuyên sản xuất trứng gà, trứng vịt, nuôi thỏ và liên kết nuôi lợn theo phương thức gia công tại 22/41 trang trại lợn.

Trong lĩnh vực thuỷ sản, tổng sản lượng thủy sản cả năm 2023 của huyện Hải Hậu đạt 44,261 nghìn tấn, tăng 5,27% so với năm 2022, trong đó sản lượng khai thác đạt 23,133 nghìn tấn; nuôi trồng đạt 21,128 nghìn tấn. Hoạt động nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè và vụ thu đông diễn ra thuận lợi với tổng diện tích đạt gần 2.300ha; trong đó vùng nước ngọt trên 1.800ha, nuôi mặn lợ 486ha; diện tích nuôi tôm công nghiệp nước lợ đạt 250ha. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha nuôi trồng thủy sản đạt 486 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so kế hoạch.

Huyện đã thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu cá thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và các biện pháp quản lý, giám sát tàu cá.

Đến nay, công tác quản lý các phương tiện khai thác thủy sản, nhất là công tác phòng, chống khai thác IUU, được tăng cường hiệu quả. Các vùng nuôi tập trung có sự liên kết giữa người nuôi với cơ sở thu mua trong và ngoài huyện. Có 12 hợp tác xã (HTX) và trên 20 tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất, hỗ trợ cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

Toàn huyện có 75 HTX nông nghiệp tại 34 xã, thị trấn, trong đó 66 HTX hoạt động tốt và khá. Một số HTX dịch vụ nông nghiệp tích cực mở rộng phương án sản xuất, kinh doanh, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, đem lại lợi nhuận cao cho các thành viên.

Doanh thu của các HTX đạt trung bình 250-300 triệu đồng/năm, một số HTX có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm như: HTX Nuôi trồng thủy sản Hải Điền (xã Hải Chính) doanh thu đạt 18 tỷ đồng/năm; HTX Dịch vụ làng nghề thủy sản Minh Hải (xã Hải Triều) doanh thu đạt 17 tỷ đồng/năm; HTX Dịch vụ nông nghiệp Hải Thanh (xã Hải Thanh) doanh thu 3,2 tỷ đồng/năm… Thu nhập bình quân của các thành viên đạt từ 1,8-2,5 triệu đồng/tháng.

Những giải pháp đúng hướng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện đã phát huy hiệu quả tích cực đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong 3 năm 2021-2023, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động phát triển kinh tế, đời sống xã hội, song kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn được duy trì và bảo đảm.

Giá trị tăng trưởng sản xuất nông nghiệp đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ cho nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, việc làm, thu nhập cho người dân trong bối cảnh khó khăn. Quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục tạo nên những vùng nông thôn mới với diện mạo khang trang, trù phú và thân thiện; kết cấu hạ tầng, trình độ sản xuất, chất lượng sống của nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, số lượng các mô hình tái cơ cấu nông nghiệp của huyện vẫn còn hạn chế; không đồng đều giữa các xã, thị trấn. Tỷ trọng sản phẩm nông sản, thủy sản qua chế biến còn thấp. Một số xã, thị trấn bố trí cơ cấu giống chưa hợp lý, vùng trũng và nhiễm mặn vẫn cấy giống Bắc thơm số 7 dẫn đến hiệu quả không cao, thậm chí thiệt hại cho người sản xuất.

Số cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh còn ít. Chăn nuôi trang trại và các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học chưa được nhân rộng. Cơ sở hạ tầng các vùng nuôi chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Hiệu quả hoạt động của một số HTX sau chuyển đổi còn hạn chế.

Thời gian tới, huyện Hải Hậu sẽ tiếp tục định hướng phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp trên cơ sở khai thác phát huy tối đa lợi thế theo các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân và tạo nguồn lực xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Báo Nam Định

Bài liên quan

Tin mới

Hai doanh nghiệp 3 tháng tuổi muốn làm dự án khu dân cư phía Đông đường Hồ Chí Minh
Hai doanh nghiệp 3 tháng tuổi muốn làm dự án khu dân cư phía Đông đường Hồ Chí Minh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá vừa mở hồ sơ hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư phía Đông đường Hồ Chí Minh (đối diện Công ty Lâm sản Lam Sơn), xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

70 năm Hiệp định Genève: "Chúng ta không thể khoanh tay chờ hòa bình"
70 năm Hiệp định Genève: "Chúng ta không thể khoanh tay chờ hòa bình"

Những cuốn sách viết về hội nghị Genève xuất bản cách đây 70 năm không chỉ phản ánh sự căng thẳng trên bàn đàm phán mà còn khắc họa cuộc đấu tranh quyết liệt ở hậu phương, đặc biệt là cuộc đấu tranh tư tưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng làm Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng làm Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chính thức cất nóc Tòa tháp căn hộ cao cấp ICON40 tại Hạ Long
Chính thức cất nóc Tòa tháp căn hộ cao cấp ICON40 tại Hạ Long

Với tầm nhìn trực vịnh và vị trí trung tâm kế cận các điểm vui chơi, giải trí sôi động, “đỉnh tháp vàng” ICON40 được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP. Hạ Long. Dự án ICON40 hiện đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để về đích, với cột mốc quan trọng là lễ cất nóc diễn ra vào ngày 18/7/2024.

Nhận định TTCK phiên 19/7: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng
Nhận định TTCK phiên 19/7: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 19/7, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức kháng cự 1.280 điểm. Bên cạnh đó, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền có thể sẽ còn phân hóa và thanh khoản vẫn có thể ở mức thấp trong những phiên giao dịch tới.

VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

VietABank vừa chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị Hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.