Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Kết luận của PCT tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu tại cửa khẩu Chi Ma

Ngày 17/7/2019, tỉnh Lạng Sơn có Thông báo số 393/TB-UBND về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng tại cuộc kiểm tra tình hình XNK hàng hoá và công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả tại cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình).

Kết luận của PCT tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu tại cửa khẩu Chi Ma - Hình 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trước đó, ngày 16/7, Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng đã chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đi kiểm tra tình hình XNK hàng hoá và công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả tại cửa khẩu Chi Ma.

Sau khi nghe Trung tâm quản lý cửa khẩu Chi Ma báo cáo, ý kiến tham gia của Bí thư huyện uỷ Lộc Bình và các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng, kết luận:

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình XNK qua địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc và chất lượng hàng hoá NK, nhất là các mặt hàng hoa quả, nông sản, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất dẫn đến kim ngạch XNK, thu phí bến bãi, thu thuế XNK giảm.

Tuy nhiên, Lạng Sơn vẫn là địa bàn có hoạt động XNK diễn ra sôi động về lưu lượng, phương tiện chở hàng hoá XK.

Cửa khẩu Chi Ma đã được nâng cấp và công bố thành cặp cửa khẩu quốc gia từ ngày 10/9/2018, phía Trung quốc mới chính thức hoạt động từ ngày 16/7/2019.

Tại cửa khẩu đã được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng bến bãi, nhà làm việc, trang thiết bị,... phục vụ XNK.

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cửa khẩu (biên phòng, hải quan, kiểm dịch, trung tâm quản lý cửa khẩu) và chính quyền xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp triển khai nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên qua đó đã bảo vệ tốt đường biên, mốc giới; quản lý tốt thu phí bến bãi và hoạt động kinh doanh bến bãi, hoạt động XNK, XNC, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hoá XNK; đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu; quản lý, sử dụng hiệu quả hạ tầng cửa khẩu; thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM, ngăn chặn hiệu quả hoạt động nhập lậu gia cầm qua đường mòn, lối tắt trên biên giới và hai bên cánh gà cửa khẩu.

Kết quả, (đến ngày 12/7/2019) tổng kim ngạch XNK qua cửa khẩu đạt 71.238.903 USD (tăng 10,23% so với cùng kỳ); trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 39.214.658 USD (giảm 11,0% so với cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu giá trị đạt 32.024.245 USD (tăng 57% so với cùng kỳ).

Thu thuế XNK đạt 23.811.619.942 đồng (tăng 16,0% so cùng kỳ); thu phí bến bãi đạt 11.710.785.000 đồng.

Để nắm bắt cơ hội, thúc đẩy hoạt động XNK hàng hoá qua cửa khẩu, duy trì thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả tại cửa khẩu trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng yêu cầu:

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan kiểm dịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại cửa khẩu phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tốt đường biên mốc giới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK qua cửa khẩu; giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ, tránh tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng hải quan thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, biên giới; tiếp tục nắm tình hình các mặt hàng được phép xuất khẩu qua cửa khẩu; sắp xếp, phân luồng hợp lý phương tiện ra vào cửa khẩu.

Cục Hải quan chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý tốt hàng hoá XNK, nắm tình hình các mặt hàng được phép XK qua cửa khẩu; tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành trung ương cho phép thực hiện thí điểm NK mặt hàng dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma.

BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu thường xuyên nắm tình hình chung tại khu vực cửa khẩu, quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cửa khẩu, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, không để hỏng hóc, mất mát, thất thoát và lãng phí, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu.

Rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc đôn đốc triển khai các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước về chất lượng, tiến độ triển khai; chủ động phối hợp với chính quyền huyện, các cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư.

Tiếp tục rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư bến bãi hoàn thiện về quy trình, thủ tục pháp lý đối với các dự án bến bãi. Khẩn trương chuẩn bị bộ máy, nhân sự để thực hiện thu phí đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Xây dựng phương án kinh phí mua sắm trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu Chi Ma; đề xuất bố trí vốn cho các dự án đầu tư công tại khu vực cửa khẩu.

Kết luận của PCT tỉnh Lạng Sơn tại cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu tại cửa khẩu Chi Ma - Hình 2

Đoàn công tác đi kiểm tra tình hìn thực tế tại cửa khẩu

Huyện Lộc Bình tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu; phối hợp với BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý xây dựng, đất đai trong khu vực cửa khẩu. Chỉ đạo chính quyền xã Yên Khoái và xã Tú Mịch thường xuyên rà soát, nắm tình hình dân cư và các đối tượng liên quan, đảm bảo an ninh trật tự, tránh phát sinh các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, khiếu kiện.

Tổng hợp, báo cáo tình hình tiêu thụ trong nội địa và tình hình XK và thu thuế XK đối với mặt hàng nhựa thông trong thời gian vừa qua, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2019.

Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng phối hợp kiểm tra, kiểm soát địa bàn, nắm vững tình hình để chủ động triển khai hoặc tham mưu cho BCĐ 389 các cấp chỉ đạo triển khai kịp thời công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu để thực hiện tốt công tác chống buôn lậu qua khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu và khu vực đường mòn biên giới.

Sở Công thương tăng cường phối hợp, trao đổi với Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hoạt động XNK qua cửa khẩu; phối hợp tuyên truyền đến các thương nhân kinh doanh XNK, các địa phương (trên các trang web của Sở) về việc mở chính thức cặp cửa khẩu song phương và các mặt hàng được phép XNK qua cửa khẩu.

Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Lộc Bình tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nắm thông tin về tình hình buôn lậu, GLTM, tình hình XNC trái phép qua cửa khẩu.

Sở Giao thông vận tải thường xuyên rà soát, duy tu, bảo dưỡng đối với các công trình giao thông đi vào khu vực cửa khẩu bị hỏng hóc, xuống cấp.

Cục Thuế phối hợp với BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, huyện Lộc Bình, các cơ quan liên quan rà soát các khoản thu tại khu vực cửa khẩu và trong nội địa, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí theo quy định; phối hợp với Cục Hải quan để thu thuế giá trị gia tăng mặt hang nhựa thông XK.

Sở Ngoại vụ tiếp tục trao đổi, hội đàm với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để thống nhất về thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ qua cửa khẩu Bình Nghi; trao đổi thúc đẩy hoạt động XNK qua cửa khẩu Chi Ma.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí mua sắm trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu Chi Ma; cân đối, đề xuất nguồn vốn để bố trí cho các dự án đầu tư công tại khu vực cửa khẩu; khẩn trương thẩm định phương án cho thuê đối với Nhà kiểm soát liên hợp số 2 do BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trình.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại cửa khẩu; phối hợp với BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Năm 2023, phát động cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc; Thu hồi triệt để các dự án treo
Năm 2023, phát động cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc; Thu hồi triệt để các dự án treo

Nội dung trên tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi các tài sản, đất đai Nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Hà Tĩnh: Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn nhà trường
Hà Tĩnh: Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn nhà trường

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra một số điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Nghệ An: Xử phạt 2.579 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm
Nghệ An: Xử phạt 2.579 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giai đoạn 2020 - 2025”.

Triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng tại Lạng Sơn
Triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng tại Lạng Sơn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có giao dịch gần 100 tỷ đồng, bắt tạm giam 04 đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật bị thu giữ.

Bình Dương triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến
Bình Dương triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến

Vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) tại Khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường để các thị trường này hoạt động đúng bản chất, an toàn, minh bạch
Quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường để các thị trường này hoạt động đúng bản chất, an toàn, minh bạch

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chúng ta quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường để các thị trường này hoạt động đúng bản chất, lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, bền vững, song quá trình chấn chỉnh này cũng tác động tới tâm lý thị trường. Các thị trường này, "không làm không được", xử lý người sai bảo vệ người đúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp".