Kiến Thụy (Hải Phòng): Tích cực trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường bộ ven biển

21:38:00 17/05/2018

THCL - Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình với tổng chiều dài 29,7km, trong đó đoạn qua địa bàn Hải Phòng dài gần 21 km. Đoạn đường đi qua các quận,huyện: Kiến Thụy, Đồ Sơn, Tiên Lãng, sử dụng 66,56 ha đất. Trong đó, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn Kiến Thụy là hơn 256.000 m2, tổng số hộ thu hồi là 615 hộ. Toàn huyện đang đẩy mạnh thực hiện lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thực hiện tiến độ dự án đảm bảo tiến độ của thành phố giao.

Theo báo cáo kết quả thực hiện lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và đề xuất kiến nghị dự án tuyến đường bộ ven biển của UBND huyện Kiến Thụy, UBND huyện đã tập chung chỉ đạo các ngành phố hợp với UBND 3 xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, xã Tú Sơn có tổng diện tích thu hồi là hơn 159.000 m2 với tổng số 444 hộ thu hồi; xã Đại Hợp có tổng diện tích thu hồi là hơn 2.000 m2 với tổng số hộ thu hồi là 2 hộ; Xã Đoàn Xá có tổng diện tích thu hồi là trên 95.000 m2 trong đó tổng số hộ thu hồi là 168 hộ.

Thực hiện rà soát tổng hợp diện tích đất nằm trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án theo mảnh trích đo bản đồ địa chính được sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng thẩm định; Ra thông báo thu hồi đất đến các hộ dân; Tổ chức triển khai thông báo thu hồi đất, phổ biến chế độ chính sách tính toán bồi thường, hỗ trợ đến các hộ có đất thu hồi; Thực hiện kiểm kê, kê khai, lập dự thảo phương án, công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định.

Số hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại 2 xã Tú sơn, Đoàn Xá là 382 hộ, diện tích gần 138.000 m2 với số tiền bồi thường, hỗ trợ là trên 51 tỷ đồng. Trong đó xã Tú Sơn đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 244 hộ với diện tích thu hồi là hơn 72.000 m2, kinh phí bồi thường là trên 27 tỷ đồng.

Số hộ đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ tại xã Tú sơn là 200 hộ. trong đó 118 hộ có đất nông nghiệp của thôn 2,3,8 với tổng diện tích trên 35.000m2, UBND huyện đã công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ  là trên 13 tỷ đồng; 10 hộ đất ở với diện tích thu hồi gần 3.000m2 và 15 hộ đất nuôi trồng thủy sản với diện tích trên 12.000 m2 đã kiểm kê tính toàn bồi thường với số tiền bồi thường, hỗ trợ dự thảo là 4,2 tỷ đồng chưa tính tiền đất.; 47 hộ đất nông nghiệp của các thôn 2,3,8,9 với diện tích trên 12.000m2, đang hoàn thiện trích lục nguồn gốc đất, hiện tại bản đồ địa chính khu đất đang được điều tra khảo sát theo hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ quản lý đất đai của địa phương; 10 hộ dân thuộc phường Minh Đức (quận Đồ Sơn) xâm canh diện tích hơn 2.000 m2 UBND huyện Kiến Thụy đã chuyển trích lục nguồn gốc khu đất thu hồi sang phòng TNMT quận Đồ Sơn xác định nguồn gốc đất. Tại xã Đoàn Xá, số hộ đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ là 31 hộ, xã Đại Hợp là 2 hộ.

Hiện tại, các hộ đã công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND huyện Kiến Thụy chưa phê duyệt phương án bồi thường là do UBND huyện đang thực hiện tuyên truyền vận động các hộ dân có đất thu hồi, ký xác nhận bản dự thảo phương án và có đơn đề nghị thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường trước thời hạn 90 ngày theo điều 67 Luật Đất đai năm 2013.

Để công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ UBND TP.Hải Phòng giao, ông Bùi Đức Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy đề nghị UBND thành phố sớm chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ để UBND huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 382 hộ có đất thu hồi thực hiện dự án.

Thực hiện Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND TP.Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, đơn vị tư vấn đã đo đạc bổ sung trên địa bàn Kiến Thụy 10 vị trí, diện tích bổ sung nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND TP.Hải Phòng là 5.551m2. Trong khi chờ phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất, để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng tiến độ chỉ đạo của thành phố, UBND huyện Kiến Thụy đề nghị cho phép huyện tiến hành lập, trình duyệt phương án bồi thường GPMB phần diện tích bổ sung theo quy định.

Đồng thời, việc tính toán bồi thường hỗ trợ đối với các hộ có đất ở cơ bản đã kiểm kê xong, để sớm có mặt bằng di chuyển đối với các hộ thuộc diện tích tái định cư, UBND huyện Kiến Thụy đề nghị thành phố sớm co quyết định giao chủ đầu tư và phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, phục vụ giao đất tái định cư cho các hộ đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.

 Duyên Nga


 

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành