Với thời gian đào tạo 03 tháng, các học viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản chuối…

Ngoài đào tạo lý thuyết, các học viên được thực hành nâng cao tay nghề. Thông qua quá trình vừa học vừa làm tại KLH, khoá đào tạo giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia vào hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp thuộc KLH.

Lớp đào tạo được tổ chức dựa trên nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động của THACO AGRI và chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được THACO AGRI tạo điều kiện đưa đi làm việc tại các nông trường, nông trại thuộc KLH HAGL AGRICO Lào.

Bùi Quyền