KTNN khu vực VI thông báo kết quả kiểm toán tại sở Xây dựng Hải Phòng

15:19:00 13/10/2019

THCL - Thực hiện Quyết định số 496/QĐ-KTNN ngày 26/03/2019 của Tổng kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán NSĐP năm 2018 của TP. Hải Phòng, tổ kiểm toán tại sở Xây dựng Hải Phòng thuộc đoàn kiểm toán tại TP. Hải Phòng của kiểm toán nhà nước khu vực VI đã tiến hành kiểm toán tại cơ quan quản lý hợp đồng BT từ ngày 14/5/2019 đến ngày 16/05/2019.

Căn cứ kết quả kiểm toán tại biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực VI thông báo kết luận và kiến nghị kiến nghị một số nội dung đối với sở Xây dựng Hải Phòng và UBND TP. Hải Phòng.

Phối cảnh tổng thể chung cư HH1 - HH2Phối cảnh tổng thể chung cư HH1 - HH2 (Ảnh: PV)

KTNN khu vực VI yêu cầu sở Xây dựng Hải Phòng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhiều nội dung

Đối với Sở Xây dựng Hải Phòng, kiểm toán nhà nước khu vực VI yêu cầu sở Xây dựng Hải Phòng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác đàm phán, ký kết các hợp đồng BT, các phụ lục hợp đồng BT còn có những thiếu sót trong phương án tài chính. Các hợp đồng BT chưa quy định cụ thể mức thưởng phạt, cách tính khi vi phạm về tiến độ. Hợp đồng BT  chưa đảm bảo được nguyên tắc cùng thời điểm, còn có sai sót ở các chi phí xây dựng, chi phí khai thác, chi phí tư vấn đầu tư. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT còn tình trạng (Dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ U19 Lam Sơn, quận Lê Chân) sử dụng tiêu chuẩn thí nghiệm kiểm tra cơ lý thép còn chưa đồng bộ, cọc bê tông ly tâm chưa cung cấp được hồ sơ tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm, hiện nay công trình xảy ra nứt tường một số vị trí cần phải xem xét chất lượng công trình, xử lý bảo hành theo quy định.

UBND TP. Hải Phòng thiếu giấy ủy quyền khi giao cho Sở Xây dựng Hải Phòng ký kết và thực hiện các hợp đồng BT

Đoàn KTNN khu vực VI cũng có một số kiến nghị đối với UBND TP. Hải Phòng.  Đề nghị UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản ủy quyền cho Sở Xây dựng ký các hợp đồng BT đại diện cơ quan quản lý nhà nước tuân thủ theo quy định tại khoản 3 điều 8 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Chỉ đạo  các bên có liên quan khi ký kết phụ lục hợp đồng BT xác định chi phí quản lý dự án theo đúng định mức theo quy định. Chỉ đạo các bên ký kết các phụ lục hợp đồng BT điều chỉnh các sai sót theo kiến nghị của KTNN đối với dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng – công trình Goldenland 5, xây dựng chung cư HH3, HH4 phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Giảm giá trị thanh toán: Chi phí xây dựng 7.545.444.000đ, chi phí khác 16.314.183.000đ. giảm giá trị hợp đồng: Chi phí xây dựng 8.164.766.000đ, chi phí lãi vay 15.316.060.986đ, không tính vào giá trị BT chi phí dự phòng 73.401.028.580đ. Chỉ đạo các cơ quan có  thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh giá trị BT nghiệm thu, quyết toán theo kiến nghị giảm trừ của KTNN đối với 02 dự án đã quyết toán là dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền  chi phí xây dựng giảm trừ 571.001.000đ và dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ U19 Lam Sơn quận Lê Chân chi phí xây dựng giảm trừ 319.818.000đ, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng giảm trừ 53.809.000đ.

Kiểm toán nhà nước khu vực VI đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và bác cáo kết quả thực hiện về Sở Tài Chính để tổng hợp báo các Kiểm toán nhà nước khu vực VI trước ngày 31/12/2019.

N- D

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành