Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Lạng Sơn: Bứt phá để tăng trưởng thành công

Với phương châm “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, những tháng đầu năm 2021 kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, có nhiều điểm sáng, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Dương Xuân Huyên
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Dương Xuân Huyên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Dương Xuân Huyên cho biết:

Những tháng đầu năm là khoảng thời gian đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong bối cảnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tái bùng phát và có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Tuy vậy, ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, kịp thời của UBND tỉnh, các cấp, các ngành cùng với sự vào cuộc của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt mục tiêu kép, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chiều hướng phát triển tích cực, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hạn chế ở mức tối đa lây lan trong cộng đồng, tạo được sự tin tưởng trong công tác phòng chống dịch đối với quần chúng Nhân dân.

Với quyết tâm xây dựng Chính quyền hành đồng, thực hiện chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, UBND tỉnh đã chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm, xác định những nhiệm vụ quan trọng, đột phá cho các cấp, các ngành để tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt được một số điểm sáng như:

Thu ngân sách đạt tiến độ dự toán, tăng cao so với cùng kỳ và thuộc nhóm đạt tỷ lệ hoàn thành dự toán ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước: Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 888,2 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 181 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 705,2 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm tổng thu là 4.352,1 tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán (tăng 78,6% so với cùng kỳ), trong đó thu nội địa 1.195,4 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, (tăng 7,3%); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.154,2 tỷ đồng, đạt 91,4% dự toán (tăng 138,8%), thu từ các khoản huy động, đóng góp 2,5 tỷ đồng.

Các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện có hiệu quả, không để ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19: Trong 5 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh tương đối sôi động, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tăng cao.

Hiện nay có 5/12 cửa khẩu đang duy trì hoạt động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 1.580 triệu USD, đạt 51,3% kế hoạch (tăng 43,6% so với cùng kỳ); trong đó xuất khẩu 560 triệu USD, đạt 41,8% kế hoạch (tăng 12%); nhập khẩu 1.020 triệu USD, đạt 58,6% kế hoạch (tăng 70%). Hàng xuất khẩu địa phương trong tháng ước đạt 11 triệu USD, lũy kế 5 tháng 49 triệu USD, đạt 37,7% kế hoạch (tăng 28,9%).

Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản, hoa quả xuất khẩu chủ yếu có kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 470 triệu USD, trong đó kim xuất khẩu các loại trái cây khô và tươi đạt khoảng 335 triệu USD với một số mặt hàng chủ lực tăng mạnh như Thanh long với 454,3 nghìn tấn, tăng trên 242% so với cùng kỳ; Mít quả tươi gần 226 nghìn tấn, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2020; đối với mặt hàng vải tươi tỉnh đến ngày 29/5/2021, từ đầu vụ đã làm thủ tục xuất khẩu 22 lô đạt khối lượng 1.869,5 tấn.

Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng khá, có dấu hiệu phục hồi: Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định, tính chung 5 tháng đầu năm 2021 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,09% so với cùng kỳ.

Lạng Sơn: Bứt phá để tăng trưởng thành công
Lạng Sơn bứt phá để tăng trưởng thành công

Phó Chủ tịch Dương Xuân Huyên nhấn mạnh: 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, nhưng hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa; các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ lũy kế 5 tháng 9.155 tỷ đồng, đạt 41,1% kế hoạch (tăng 9,4% so với cùng kỳ). Tổng nguồn vốn huy động tại các ngân hàng thương mại đến 31/5/2021 ước đạt 31.723 tỷ đồng (tăng 1,6% so với 31/12/2020); dư nợ tín dụng đạt 33.795 tỷ đồng (tăng 0,5%).

Tổng lượng khách du lịch tính chung 5 tháng đầu năm thu hút 1.091 nghìn lượt khách (trong đó, khách quốc tế 11,2 nghìn lượt, khách trong nước 1.078,8 nghìn lượt), đạt 33% kế hoạch (tăng 94,5% so với cùng kỳ); doanh thu ước đạt 614,5 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch (tăng 129%).

Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư đạt kết quả tốt: đã thành lập mới 210 doanh nghiệp, đạt 42% kế hoạch, tăng 39% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 1.923 tỷ đồng, tăng 36,5%; lũy kế 5 tháng đầu năm đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, tổng vốn đăng ký 924,583 tỷ đồng;

Đặc biệt, công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung ưu tiên, cơ bản kiểm soát tình hình, nhất là tại khu vực cửa khẩu duy trì trạng thái bảo đảm an toàn, hỗ trợ có hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiện tỉnh duy trì 5 chốt kiểm dịch ra vào cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch ra vào biên giới và thực hiện khai báo y tế đối với các lái xe, chủ hàng và các trường hợp từ các nơi khác đến cửa khẩu; duy trì 156 lán, chốt tuần tra, kiểm soát chặt chẽ dọc tuyến biên giới; khai báo y tế điện tử, cài đặt mã QR-CODE và truy vết tại 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đời sống văn hoá, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các mục tiêu, địa bàn trọng yếu được bảo vệ tuyệt đối an toàn, tai nạn giao thông được kiềm chế; công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Tỉnh tổ chức thành công ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỉ lệ người dân đi bầu cử đạt cao 99.99%...

Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Chống hàng giả, hàng nhái: Báo chí phải tiên phong, bản lĩnh
Chống hàng giả, hàng nhái: Báo chí phải tiên phong, bản lĩnh

Bên cạnh các lực lượng như quản lý thị trường, công an kinh tế, bộ đội biên phòng… thời gian qua, các cơ quan báo chí cũng chính là những “mũi tên tiên phong” trong cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái.

TP.HCM: Tiêm vaccine phòng Covid -19 cho toàn bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục
TP.HCM: Tiêm vaccine phòng Covid -19 cho toàn bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục

Sở GD&ĐT TP.HCM đang lập danh sách tiêm vaccine Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, bao gồm cả các đơn vị giáo dục công lập và ngoài công lập.

TP. HCM: Dừng hoạt động chợ tự phát và vận chuyển hành khách công cộng
TP. HCM: Dừng hoạt động chợ tự phát và vận chuyển hành khách công cộng

TP.HCM vừa ra Chỉ thị về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tiếp sức cho doanh nghiệp vượt bão dịch
Tiếp sức cho doanh nghiệp vượt bão dịch

Những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; vừa phát triển KT-XH cho thấy dấu hiệu tích cực. Song, triển vọng của nền kinh tế được dự báo đối mặt nhiều thách thức. Liên quan vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế - TS. Vũ Đình Ánh.

Kết quả truy vết, xét nghiệm liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 tại Lào Cai
Kết quả truy vết, xét nghiệm liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 tại Lào Cai

Liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Lào Cai (BN12255 và BN12540), tính đến sáng ngày 20/6, ngành y tế Lào Cai đã truy vết được 100 F1 và 448 F2.

T&T Group ủng hộ 30 tỷ đồng cho chương trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 của TP. Hà Nội
T&T Group ủng hộ 30 tỷ đồng cho chương trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 của TP. Hà Nội

Tối 19/6, trong khuôn khổ chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19” tổ chức tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã trao số tiền 30 tỷ đồng ủng hộ cho Chương trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 của T.P Hà Nội.