Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: bài học

Xếp hàng và bài học về trật tự xã hội

Xếp hàng và bài học về trật tự xã hội

03/04/2020, 13:43

"Khi xếp hàng ngay ngắn con sẽ thấy được giá trị của sự thẳng hàng; khi xếp hàng nơi công cộng con có cơ hội thấy giá trị của sự tôn trọng",... Đó là chia sẻ của một nhóm diễn giả trẻ - đã trở thành bài học làm lòng của học sinh đầu khối trung học.

Giá tiêu ngày 23/5: Giao dịch ở mức 64.000 - 68.000 đ/kg

Giá tiêu ngày 23/5: Giao dịch ở mức 64.000 - 68.000 đ/kg

23/05/2021, 06:04

Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới ổn định, thấp nhất 64.000đ/kg. Tại thị trường trong nước giao dịch ở mức 64.000 - 68.000 đ/kg tại các địa phương.