Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2019

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2019

04/08/2020, 07:17

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 107,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng đạt 779,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 48,3% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 55,8%).

Quảng Bình: Thu nội địa 8 tháng đầu năm tăng 9,4% so với cùng kỳ

Quảng Bình: Thu nội địa 8 tháng đầu năm tăng 9,4% so với cùng kỳ

08/09/2020, 16:32

Số liệu từ Cục Thuế Quảng Bình cho thấy, tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020 được 3.224,7 tỷ đồng, đạt 76% dự toán pháp lệnh, đạt 62% dự toán tỉnh giao, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 96% dự toán!

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 96% dự toán!

28/12/2020, 11:26

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 96% dự toán. Cơ cấu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng lên 81,6% (giai đoạn 2011 - 2015 là 68,7%); tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên 27 - 28%, tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 62 - 63%.

Cơ cấu ngân sách hợp lý góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Cơ cấu ngân sách hợp lý góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

27/01/2021, 10:59

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để cơ cấu lại ngân sách theo tinh thần Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội, qua đó đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và cơ cấu lại nền kinh tế.

Phấn đấu thu ngân sách từ nội địa tăng 6-8% trong năm 2022

Phấn đấu thu ngân sách từ nội địa tăng 6-8% trong năm 2022

06/06/2021, 15:41

Tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, Bộ Tài chính phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2022 bình quân cả nước tăng khoảng 6-8% so với ước thực hiện năm 2021.