Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2019

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2019

04/08/2020, 07:17

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 107,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng đạt 779,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 48,3% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 55,8%).

Quảng Bình: Thu nội địa 8 tháng đầu năm tăng 9,4% so với cùng kỳ

Quảng Bình: Thu nội địa 8 tháng đầu năm tăng 9,4% so với cùng kỳ

08/09/2020, 16:32

Số liệu từ Cục Thuế Quảng Bình cho thấy, tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2020 được 3.224,7 tỷ đồng, đạt 76% dự toán pháp lệnh, đạt 62% dự toán tỉnh giao, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 96% dự toán!

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 96% dự toán!

28/12/2020, 11:26

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 96% dự toán. Cơ cấu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng lên 81,6% (giai đoạn 2011 - 2015 là 68,7%); tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên 27 - 28%, tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 62 - 63%.