Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thương hiệu Đạt Phương với bức tranh tài chính phát triển doanh nghiệp

Thương hiệu Đạt Phương với bức tranh tài chính phát triển doanh nghiệp

28/11/2022, 07:00

Như Thương hiệu & Công luận đã đăng tải bài viết: “Thương hiệu Tập đoàn Đạt Phương và câu chuyện chiến lược xây dựng hình ảnh đầy tham vọng” liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Đạt Phương Group – CTCP Tập đoàn Đạt Phương, trong đó vấn đề kinh doanh, tài chính, đầu tư,… được khách hàng, người tiêu dùng (NTD) quan tâm hàng đầu.