Nghệ An: Huy động trên 30.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

15:59:00 20/08/2018

THCL - Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2011 - 2018, Nghệ An xây dựng NTM đạt và vượt mục tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Sau gần 8 năm, Nghệ An huy động được hơn 30.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; bình quân đạt 14,68 tiêu chí/xã; tăng 11,04 tiêu chí so với năm 2010. Tỉnh Nghệ An đã có 181 xã và 50 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Làm giao thông nông thôn mới ở Nghệ An

Bộ mặt nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ, nhất là các vùng khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận cư dân nông thôn được nâng lên đáng kể. Thu nhập khu vực nông thôn từ 12 triệu đồng/người/năm nay đã tăng lên 24,8 triệu đồng/người/năm.

Mục tiêu của Nghệ An đến năm 2020 có 61,5% xã; 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM; có ít nhất 100 - 120 thôn bản thuộc vùng miền núi đạt chuẩn NTM; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án huyện NTM kiểu mẫu Nam Đàn và Đề án xây dựng NTM trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng NTM của tỉnh còn  nhiều tồn tại: Sự chênh lệch khá lớn về điều kiện, kết quả giữa các vùng, miền. Một số xã chủ yếu đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn; chưa quan tâm đúng mức về phát triển sản xuất, thu nhập của người dân. Nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu.

Mạnh Hùng

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành