Nghệ An: Ngăn chặn “cò mồi” trong các phiên đấu giá tài sản

13:28:00 09/11/2018

THCL - Trước thực trạng một số địa phương xuất hiện vấn nạn “cò đấu giá” lộng hành, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản số 8443/UBND-NC, ngày 02/11/2018 gửi các Sở, ban, ngành cùng với lãnh đạo các huyện, thị, thành phố về việc tăng cường hoạt động quản lý đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Trong thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể như một số địa phương còn lúng túng trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; chưa ban hành được các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; chưa thực hiện tốt quy định về việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành tăng cường hoạt động quản lý đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Nhằm tăng cường về mặt quản lý nhà nước để, đảm bảo công khai, minh bạch nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, khắc phục các tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tư pháp phải tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Tiếp đến, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND tỉnh Nghệ An giao với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất cho UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.

Mặt khác, UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Về phía các địa phương cấp huyện, thị, thành phố, những địa điểm tổ chức đấu giá phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý của mình; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý việc đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Hoàng Linh

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành