Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: VPCP phải là cơ quan đi đầu, điển hình, gương mẫu

Ngày 11/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

THCLNgày 11/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: VPCP phải là cơ quan đi đầu, điển hình, gương mẫu - Hình 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức to lớn, song với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Về thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, VPCP đã làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp trực tiếp, đóng góp tích cực, hiệu quả vào kết quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương có chuyển biến rõ nét, tiến bộ hơn rất nhiều so với các năm trước, nhất là sau khi Tổ công tác của Thủ tướng được thành lập. Đặc biệt, VPCP đã chủ động tổ chức các cuộc họp với đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan để trao đổi, thống nhất ý kiến hoặc làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đây là cách làm quyết liệt, sáng tạo, cần được phát huy.

VPCP đã thực hiện tốt chức năng về thông tin, truyền thông, bảo đảm được tính kịp thời, đưa thông tin nhanh chóng, chính xác đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời đề xuất xử lý và trả lời, giải đáp. Đổi mới, cải tiến về cách thức truyền thông theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả hơn, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tích cực, lan tỏa về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

VPCP đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu và từng bước xây dựng mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; liên kết, tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến. Đã thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Công tác quản trị, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều chuyển biến, đổi mới và nâng cao về chất lượng.

Cơ bản đồng ý với báo cáo của VPCP về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 cũng như ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị VPCP cần tập trung làm tốt một số nội dung lớn.

Đó là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức VPCP phải hết sức chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, từ khâu xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến xử lý các đề án, dự án, hồ sơ phiếu trình cụ thể của các bộ, ngành, địa phương và giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp. Tham mưu phải đúng; phải chú trọng phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách chế độ, chỉ đạo điều hành và trong xử lý công việc, kiến nghị, đề xuất. Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp, sát thực tế; tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục.

VPCP cần là đầu mối thống nhất đến các bộ, ngành trong việc trình các văn bản đối với các cơ quan có thẩm quyền, tạo sự đồng thuận cao và nghiêm túc thực hiện để khẳng định sự đoàn kết nhất trí đối với các vấn đề đã được cho ý kiến, thống nhất.

Theo Phó Thủ tướng, trong tất cả các lĩnh vực tham mưu tổng hợp, VPCP phải hết sức chú trọng, không để sơ xuất, bảo đảm chất lượng chính sách, chế độ, pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết, thi hành pháp luật và cơ chế chính sách. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phải tiếp tục làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương; góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn lời nói với hành động trong cả hệ thống hành chính.

Cần tập trung nâng cao năng lực phân tích, dự báo; theo dõi sát diễn biến tình hình và chủ động phát hiện những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, chủ động tham mưu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời.

“Trong công tác thông tin truyền thông, phải đặc biệt chú trọng đưa tinh thần chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, nhất là tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các đồng chí phải nêu được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình tốt, cách làm hay; phải chuyển tải được Thông điệp Chính phủ kiên quyết nói không với tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, không có vùng cấm trong xử lý các vụ việc tham nhũng, vi phạm pháp luật”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Đồng thời, tiếp nhận, trả lời kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; đôn đốc, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương tiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông; chủ động cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác hậu cần, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, phải lưu ý bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là tuyệt đối an toàn, an ninh.VPCP phải nêu gương trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không được để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý tài chính nội bộ, phải bảo đảm quản lý tài sản, tài chính chặt chẽ, thực hiện nghiêm các chế độ quy định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, VPCP phải là cơ quan đi đầu, điển hình, gương mẫu trong thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp và Chủ đề của năm 2017 “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”.

 Hải Minh

Bài liên quan

Tin mới

Bình Thuận triển khai Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân
Bình Thuận triển khai Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vĩnh Phúc: Thu hút 12 dự án có tổng vốn đăng ký gần 500 triệu USD từ Singapore
Vĩnh Phúc: Thu hút 12 dự án có tổng vốn đăng ký gần 500 triệu USD từ Singapore

Singapore là đối tác lớn thứ 6 trong tổng số 20 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, với 12 dự án có tổng vốn đăng ký gần 500 triệu USD.

UBND tỉnh Thái Nguyên trao giải thưởng cho 37 tác phẩm đạt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024
UBND tỉnh Thái Nguyên trao giải thưởng cho 37 tác phẩm đạt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024

UBND tỉnh Thái Nguyên mới đây đã trao giải thưởng cho 37 tác phẩm đạt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024 với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 340 triệu đồng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024).

Chuyển đổi số là công cụ quan trọng để hỗ trợ thực thi công lý
Chuyển đổi số là công cụ quan trọng để hỗ trợ thực thi công lý

Ngành tòa án đã đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ tư pháp công; triển khai nhiều dịch vụ tư pháp công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với hơn 1,4 triệu bản án, quyết định được công bố và phục vụ hơn 180 triệu lượt truy cập tra cứu, khai thác.

Trung Quốc nộp đơn điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU
Trung Quốc nộp đơn điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU

Ngày 14/6, tờ Global Times đưa tin rằng các công ty Trung Quốc đã chính thức nộp đơn điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu (EU). Căng thẳng leo thang sau khi EU ban hành thuế chống trợ cấp đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Cháy lớn tại bãi rác thải sinh hoạt phường Tràng Minh
Cháy lớn tại bãi rác thải sinh hoạt phường Tràng Minh

Theo thông tin từ UBND quận Kiến An, TP. Hải Phòng, vào khoảng 12h31, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo cháy tại bãi rác ở ngách 1 ngõ 632 đường Trần Tất Văn, tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.