Phú Thọ phấn đấu năm 2025 có 136 xã đạt chuẩn nông thôn mới

07:16:00 09/09/2020

THCL - Mục tiêu đến 2025, toàn tỉnh có 6/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 136 xã đạt chuẩn NTM; 26 xã đạt NTM nâng cao.

Về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), ước tính hết năm 2020, toàn tỉnh Phú Thọ có 95 xã đạt chuẩn NTM; 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã; 237 khu dân cư đạt NTM.

Theo dự thảo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025 chương trình xây dựng NTM được thực hiện ở 13/13 huyện, thành, thị với 196 xã và 2040 khu dân cư. Mục tiêu đến 2025, toàn tỉnh có 6/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 136 xã đạt chuẩn NTM; 26 xã đạt NTM nâng cao, trong đó có 5 xã đạt NTM kiểu mẫu; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã trở lên; 1715 khu đan cư đạt NTM.

Xây dựng NTM giúp đời sống người dân nâng caoXây dựng NTM giúp đời sống người dân nâng cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Sở NN&PTNT phân tích rõ thuận lợi, khó khăn trong triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế trên cơ sở mục tiêu chung của vùng, đảm bảo tính khả thi cao; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu giúp

Trong đó, đề ra giải pháp cụ thể đối với những tiêu chí khó, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường, hạ tầng. Tiếp tục rà soát, cân đối nguồn lực, phân bổ kinh phí phù hợp để duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM.

Hoan Nguyễn

Thị trường bánh Trung thu: Bánh “Thương hiệu” vẫn được lòng người tiêu dùng

 

 

 

 

  

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành