Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

“Tăng tốc” thi công, giải ngân vốn bảo trì năm 2020

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) mới có văn bản gửi Các Cục Quản lý đường bộ; các Ban QLDA thuộc Tổng cục ĐBVN; các Sở GTVT, GTVT và Xây dựng quản lý quốc lộ, đôn đốc tiến độ thi công, tiến độ giải ngân và báo cáo về kết quả bảo trì năm 2020.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tổng cục ĐBVN đánh giá công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống quốc lộ cũng như các lĩnh vực khác trong năm 2020 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đồng thời chịu ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng nề của thiên tai, đặc biệt là các trận lũ, lụt, bão và mưa lớn diễn ra ở toàn bộ khu vực Bắc Miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tuy vậy, Chính phủ, Bộ GTVT vẫn đặt quyết tâm rất cao trong việc hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân nguồn vốn bảo trì, sửa chữa hệ thống quốc lộ. Qua báo cáo của các đơn vị và tổng hợp chung cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư (các Cục QLĐB và Sở GTVT) hoặc Ban QLDA được giao các dự án sửa chữa bảo trì quốc lộ năm 2020 có tiến độ thi công, khối lượng đã thực hiện và kết quả giải ngân đến hết tháng 10 khá cao.

Bên cạnh đó, có rất nhiều chủ đầu tư, Ban QLDA đơn vị phản ánh sẽ hoàn thành việc giải ngân kế hoạch chi công tác bảo trì năm 2020, tuy nhiên qua thống kê tổng hợp thì hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị có tỷ lệ % khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân còn thấp; nhiều Chủ đầu tư tỷ lệ % khối lượng hoàn thành và giá trị đã giải ngân rất thấp. Trong điều kiện từ nay đến hết năm 2020 còn gần 2 tháng, đồng thời thiên tai còn diễn biến phức tạp, khu vực Miền Trung, Tây Nguyên còn tiếp tục hứng chịu các đợt bão, áp thấp nhiệt đới và các trận mưa, nguy cơ lũ lụt tiếp tục; Khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng Sông Cửu long chưa hết mùa mưa bão và lũ trên hệ thống Sông Cửu Long sẽ còn tiếp tục trong tháng 11, có thể cả tháng 12/2020. Trong khi đó mỗi đơn vị không hòan thành việc giải ngân kế hoạch vốn bảo trì năm 2020 sẽ ảnh hưởng đến giải ngân cả hệ thống quốc lộ của Tổng cục ĐBVN và Bộ GTVT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Đối với các Cục QLĐB I, Cục QLĐB IV, các Sở GTVT phía Bắc, các Sở GTVT khác và các chủ đầu tư, Ban QLDA có dự án nằm ngoài khu vực hoặc ít chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lụt và thời tiết đang bất lợi: Phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, quyết liệt đôn đốc các nhà thầu, tư vấn giám sát (TVGS) bám sát hiện trường, đẩy mạnh việc triển khai thi công, đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu, hoàn công và lập các thủ tục thanh toán gửi đề nghị Kho bạc cho thanh toán.

Các Cục QLĐB II, Cục QLĐB III, Ban QLDA 5, các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên và chủ đầu tư khác có dự án SC trong khu vực này đang chịu ảnh hưởng nhiều của tình hình bão, mưa lớn, lũ, lụt trong khu vực: Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, tổ chức khắc phục hậu quả bão, lũ, lụt và thiên tai và tham gia cứu nạn, cứu hộ, cần chỉ đạo các bộ phận trực thuộc mình mà không phải tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, lụt và thiên tai, khi thời tiết thuận lợi phải đôn đốc các nhà thầu thi công sửa chữa, TVGS bám sát hiện trường, đẩy mạnh việc triển khai thi công; đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu, hoàn công và lập các thủ tục thanh toán gửi đề nghị Kho bạc cho thanh toán. Khi thời tiết chưa cho phép, các bộ phận trên và các nhà thầu thi công, nhà thầu TVGS rà soát hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu khối lượng đã thực hiện, hoàn thiện các thủ tục và các điều kiện cần thiết để khi thời tiết thuận lợi thì quyết liệt tổ chức thi công ngay với tiến độ khẩn trương bù lại thời gian bị ảnh hưởng do thời tiết.

Về báo cáo gấp,  Tổng cục ĐBVN đề nghị các Cục QLĐB, các Ban QLDA và các Sở GTVT (hoặc Sở GTVT và Xây dựng) đang quản lý quốc lộ lập báo cáo tổng quát tình hình, kết quả thực hiện và tỷ lệ % khối lượng đã thực hiện, giá trị và % giải ngân đã thực hiện của từng dự án sửa chữa được giao năm 2020 (dự án được giao vốn thời điểm nào thì có ghi chú ngày giao QĐ kế hoạch chi để thuận tiện đánh giá tiến độ đang thực hiện, đã giải ngân so với thời điểm được bố trí vốn, trừ dự án SC điểm đen, SCĐX ngoài kế hoạch); khả năng hoàn thành dự án và giải ngân của từng dự án do đơn vị mình được giao. Tự đánh giá tổng thể khả năng hoàn thành toàn bộ công tác giải ngân các dự án được giao; Biện pháp từ nay đến hết năm 2020 để hoàn thành việc giải ngân 100%. Riêng các Cục QLĐB và Sở GTVT báo cáo thêm tỷ lệ % khối lượng đã nghiệm thu và tỷ lệ % giá trị đã giải ngân của công tác BDTX. Báo cáo gửi qua mạng liên thông về Tổng cục ĐBVN trước ngày 10/11/2020 (Riêng 4 Ban QLDA thuộc Tổng cục thì cần gửi cả Cục QLXD đường bộ).

Về điều chỉnh dự án do chịu tác động của lũ, lụt, thiên tai và các yếu tố khách quan khác ảnh hưởng đến khối lượng, kết cấu, thiết kế sửa chữa của dự án đã duyệt, chủ đầu tư, Ban QLDA chủ trì cùng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu xem xét đề xuất để xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng cục ĐBVN thì gửi qua mạng liên thông về Tổng cục ĐBVN và mail cho Vụ, Cục tham mưu để chủ động xử lý, nếu cần Tổng cục sẽ xem xét ủy quyền để kịp thời xử lý để tạo điều kiện bảo đảm tiến độ dự án, tiến độ công tác giải ngân.

Để thực hiện nghiêm túc tiến độ thi công và phải đảm bảo giải ngân 100% tại tất cả các chủ đầu tư, Ban QLDA, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục QLĐB, Ban QLDA, Sở GTVT: Đối với các bộ, công chức, viên chức của mình: Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ các cấp, nhân viên thuộc chủ đầu tư, Ban QLDA thiếu quyết tâm, chậm triển khai các nhiệm vụ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân;

Đối với nhà thầu: Xử lý nghiêm nhà thầu thi công chậm, không huy động hoặc huy động thiếu máy móc thiết bị thi công hoặc mang đến công trường máy móc hư hỏng mà không kịp thay thế; huy động không đủ kỹ sư, công và các nhân sự cần thiết để hoàn thành việc thi công và nghiệm thu thanh toán; không có giải pháp cung ứng đủ, kịp thời vật liệu, vật tư đảm bảo chất lượng để thi công các gói thầu. Trường hợp chậm tiến độ, vi phạm chất lượng, vi phạm hợp đồng, tùy theo mức độ để xem xét cấm tham gia đấu thầu ≥ 12 tháng.

Đối với tư vấn giám sát: Yêu cầu bố trí đủ kỹ sư tư vấn giám sát (TVGS), có mặt thường xuyên, liên tục để giám sát, nghiệm thu hạng mục, chấp thuận thi công các hạng mục kịp thời; giám sát chất lượng và tiến độ chặt chẽ; đôn đốc, hướng dẫn nhà thầu hoàn thành công việc tổ chức nghiệm thu khối lượng để làm cơ sở lập giá thanh toán vv... Xử lý nghiêm các Nhà thầu tư vấn giám sát không bố trí kỹ sư TVGS, gây khó dễ cho nhà thầu, vi phạm quy định về giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng và vi phạm khác. Trường hợp vi phạm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, vi phạm hoạt động TVGS, vi phạm hợp đồng TVGS tùy theo mức độ vi phạm đề xuất cấm tham gia đấu thầu ≥ 12 tháng.

PV

Bài liên quan

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN-EU và thăm Luxembourg, Hà Lan, Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN-EU và thăm Luxembourg, Hà Lan, Bỉ

Rạng sáng 09/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 09-16/12 theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.

TP. Hồ Chí Minh đang cần khoảng 23.000 - 25.000 người lao động làm việc dịp cuối năm
TP. Hồ Chí Minh đang cần khoảng 23.000 - 25.000 người lao động làm việc dịp cuối năm

Chiều 08/12, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình lao động việc làm trong những tháng cuối năm 2022.

Nổ téc xăng ở Hải Dương làm 02 người thương vong
Nổ téc xăng ở Hải Dương làm 02 người thương vong

Chiều tối ngày 08/12, vụ nổ téc xăng xảy ra tại Công ty TNHH Quảng Lợi, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương khiến 01 người tử vong, 01 người bị thương.

Công ty vệ sinh đổ trộm 7.000 m3 chất thải ra môi trường
Công ty vệ sinh đổ trộm 7.000 m3 chất thải ra môi trường

Ngày 08/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra vụ một công ty đổ trộm hàng nghìn tấn chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. 

Chuyên gia hé lộ thời điểm xuất hiện “đáy” bất động sản cuối năm 2022
Chuyên gia hé lộ thời điểm xuất hiện “đáy” bất động sản cuối năm 2022

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng: “Khả năng cao các chủ doanh nghiệp đến thời điểm cuối năm từ ngày 15-30/12 buộc phải bán bất động sản với giá thấp”, sẵn sàng “cắt lời” hoặc “cắt lỗ”.

Phát hiện 16 tấn đường cát nghi vấn nhập lậu tại An Giang
Phát hiện 16 tấn đường cát nghi vấn nhập lậu tại An Giang

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện và tạm giữ 01 ô tô tải vận chuyển 16 tấn đường cát nghi vấn nhập lậu tại khu vực biên giới thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.