Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Tập trung thực hiện một số nội dung Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018

14:47:00 15/10/2018

THCL - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4901/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của VCCI sau Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018. Trong đó, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự án Luật đối tác công tư và về vấn đề báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp, áp dụng bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2018.

Các bộ Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về chính sách tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cải thiện môi trường quản lý lĩnh vực logistic, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong nước để tăng kết nối với thị trường khu vực và thế giới, đào tạo nghề...

Về nội dung trên, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8210/VPCP-KGVX ngày 30/8/2018 của Văn phòng Chính phủ; tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 4063/UBND-KT ngày 31/8/2018 của UBND thành phố về triển khai một số nội dung theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018 theo Thông báo số 254/TB-VPCP ngày 30/8/2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan kiến nghị của kiến nghị của VCCI sau Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Lê Đại

 

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Kết thúc môn thi đầu tiên

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành