Tỉnh Hưng Yên: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại hai doanh nghiệp

14:39:00 09/09/2018

THCL - Ngày 06/9/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử đã ký ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường trong hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và các khoản nộp ngân sách Nhà nước tại Công ty CP Hyundai Aluminum Vina và Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam.

Trụ sở Công ty CP Hyundai Aluminum Vina

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm: Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Thanh tra Sở Công Thương và đại diện Sở Tài chính. Đoàn Thanh tra liên ngành do ông Đỗ Văn Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Theo Quyết định 2254, Đoàn Thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường trong hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và các khoản nộp ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam và Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina - địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2014 đến nay. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên cũng nêu rõ, Đoàn Thanh tra liên ngành có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Đoàn thanh tra và lịch làm việc với các đơn vị được thanh tra.

Đồng thời, thanh tra hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước tại các doanh nghiệp được thanh tra.

Sau khi thanh tra, Đoàn Thanh tra liên ngành có nhiệm vụ báo cáo kết quả thanh tra theo đúng quy định. UBND tỉnh Hưng Yên giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và trình UBND tỉnh kết quả thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc Trường

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng