Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Nội vụ

21:53:00 27/06/2018

THCL - Chiều 27/6, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng) đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng truyền đạt 5 vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ cần lưu tâm trong thời gian tới.

Một là, vấn đề công chức và tiền lương, tinh giảm biên chế, và sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, và cơ quan sự nghiệp công lập.

Chỉ tiêu giảm biên chế đề ra cho 6 năm (2015-2021) là 10% tổng số biên chế. Bình quân mỗi năm phải giảm khoảng 1,66% biên chế, tương đương giảm khoảng 50.000 công chức, viên chức. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh chuyển đổi mạnh mẽ đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính.                

Hai là, bộ máy tổ chức. Bộ Nội vụ cần sắp xếp bộ máy tổ chức, vận hành theo hướng chỉ đạo của Trung ương, cần đi sâu, đi sát, đốc thúc quyết liệt, giúp Chính phủ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7, xây dựng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, về cơ chế, về xây dựng đầu tư.

Số liệu của Bộ Nội vụ ghi nhận, cả nước hiện có khoảng 2,5 triệu viên chức, và khoảng 0,5 triệu công chức đang làm việc tại các cơ quan, nếu cộng thêm đội ngũ cán bộ xã, phường thì cả nước có khoảng 3,2 triệu công chức, viên chức hưởng lương ngân sách.

Ba là, quản lý, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công chức, viên chức.  Cần phát huy hiệu quả Học viện hành chính, giúp đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, thông thạo kỹ thuật.

Bốn là, cải cách hành chính, Bộ Nội vụ là cơ quan xây dựng thể chế, cần có tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính.

Năm là, quản lý Hội và Tín ngưỡng tôn giáo. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ cần quản lý tôn giáo, tín ngưỡng đúng với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức tốn giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/1/2017 - 10/6/2018, bộ được giao 518 nhiệm vụ và đã hoàn thành 363 nhiệm vụ, (chiếm hơn 70%). Có 155 nhiệm vụ đang thực hiện (chiếm gần 30%), trong đó, 152 nhiệm vụ trong thời hạn và 3 nhiệm vụ quá hạn. Bộ đã trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 1 dự án luật, 1 Nghị quyết; chủ trì, trình Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thông qua đề án và ban hành 2 Nghị quyết. Bộ Nội vụ cũng trình Chính phủ ban hành 11 Nghị định.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Bộ Nội vụ đứng thứ 9/19 bộ (tăng 1 bậc so với năm 2016). Riêng chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ đứng thứ 17/19 bộ (thấp hơn 6 bậc so với năm 2016).

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Bộ cũng đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Nguyễn Kiên

Thực phẩm nhập lậu gia tăng, cơ quan chức năng gặp khó

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành