Trách nhiệm thu hồi hàng hoá khuyết tật của cá nhân, tổ chức kinh doanh

09:46:00 30/05/2018

THCL - Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm thu hồi sản phẩm đó.

Theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định: Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng.

Xuất phát từ ảnh hưởng trực tiếp của hàng hóa khuyết tật tới lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như tính mạng và sức khỏe của những người được coi là bên yếu thế hơn, nên trong nhiều trường hợp, kể cả hàng hóa có khuyết tật bắt nguồn từ lỗi cố ý của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận hay lỗi vô ý trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển ,… của các chủ thể này, pháp luật quy định các tổ chức, cá nhân kinh doanh buộc phải áp dụng những biện pháp cần thiết trong đó có trách nhiệm thu hồi hàng hóa đã lưu thông trên thị trường.

Theo Điều 22 Luật BVQLNTD, khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm:

- Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;

- Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây: Mô tả hàng hóa phải thu hồi; Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra; Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa; Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa; Các biện pháp cần thiết để BVQLNTD trong quá trình thu hồi hàng hóa;

- Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi;

- Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD cấp tỉnh (Sở Công Thương) nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD ở trung ương (Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương).

Hà Trần

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành