Trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

11:00:00 14/10/2020

THCL - Sáng 14/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo một số tỉnh, thành…

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ…

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến những nỗ lực, bứt phá và kết quả nổi bật tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là thành công của tỉnh trong năm 2020 khi Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên trong cả nước chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 và đã khống chế, kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh để tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhấn mạnh phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra.

Đặc biệt là thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

Trình bày Báo cáo chính trị (báo cáo tóm tắt) tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, với sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể nhân dân, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 104,48 triệu đồng/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định là nền tảng của nền kinh tế. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được hình thành, nâng cao giá trị thu nhập, bước đầu thực hiện dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất.

Thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư tăng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư và đi vào hoạt động tạo diện mạo mới cho đô thị và khu vực nông thôn.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, Vĩnh Phúc đứng thứ nhất cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn và đứng thứ 5 cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác quân sự quốc phòng được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, bình quân hằng năm kết nạp được 2.389 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm”. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo triển khai quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước được giữ vững và tăng cường.

Đặc biệt, Đảng bộ Vĩnh Phúc đã gương mẫu, thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Trong nhiệm kỳ, Vĩnh Phúc đã sáp nhập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, giải thể 100% chi bộ đảng cơ quan xã và 126/137 chi bộ đảng quân sự xã, phường, thị trấn. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Vĩnh Phúc xác định 28 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Xây dựng nền văn hóa, văn hóa, nghệ thuật phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng nguồn lực; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tạo bước đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 80%; tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5-9,0%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng 6-8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 130-150 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 16.000-17.000 người.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Vinh, trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và có nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; 3 nhiệm vụ then chốt trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện tốt. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Từ những kết quả, bài học kinh nghiệm được đúc rút, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy sẽ đề ra các kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, chỉ rõ những những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng thời, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh:

Thứ nhất, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tẩng giao thông.

Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch, an toàn để thu hút các dòng vốn đầu tư mới.

Thứ ba, cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, ngành, quy hoạch sản phẩm; trên cơ sở đó xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Thứ tư, tỉnh cần chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ năm, Đảng bộ tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, chủ động xử lý tốt các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, quản lý lao động nhập cư; phát hiện và xử lý kịp thời tình huống, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân quyền phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

"Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng. Tôi đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII diễn ra trong không khí cả nước đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang tổ chức Đại hội Đảng bộ, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong niềm vui chung đó, tôi chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ XVII thành công thực chất về mọi mặt, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, toàn diện hơn, thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc hiện đại, giàu mạnh, văn minh", Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Hình ảnh Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025:

đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà NộiĐồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVIIkhai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVIIBí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc Đại hội

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVIIChủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trình đại hội

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVIIChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội

đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả thẩm tra tư các đại biểu dự đại hội.Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu Nguyễn Trung Hải báo cáo kết quả thẩm tra tư các đại biểu dự đại hội

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểuCác đại biểu dự Đại hội quyên góp, chia sẻ với những khó khăn đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũkhai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành điều hành thảo luận tại Đại hội 

Đại biểu Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận với chủ đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận với chủ đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Đại biểu Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN tham luận chủ đề: Tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.Đại biểu Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN tham luận chủ đề: Tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất

khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVIIĐại biểu Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên tham luận với chủ đề: Các giải pháp xây dựng, phát triển thành phố trung tâm của tỉnh, gắn với văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng đô thị Vĩnh Phúc ngày càng phát triển

Hoan Nguyễn - Lê Sơn

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành