Họp phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

16:24:00 13/10/2020

THCL - Chiều 13/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp phiên trù bị với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chào mừng toàn thể các đại biểu đã về dự đại hội và nhấn mạnh, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành phiên họp trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai (ngày 14/10/2020).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạoBí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại phiên họp trù bị

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thúy Lan cũng cho biết: Thời gian qua, với sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng vượt bậc của toàn Đảng bộ; sự đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, xác định bước đi đúng hướng của tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, Đại hội các Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh; quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và cấp ủy cấp trên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thúy Lan đề nghị: Mỗi đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí; giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thực hiện tốt nội dung, chương trình của đại hội, làm cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025  thật sự là đại hội "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 thành viên.  Cụ thể, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và 11 đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVI tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội; phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng thời, chia thành 12 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu đẹp, văn minh”. 

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13/10-15/10/2020. Ngày 13/10, đại hội khai mạc, tiến hành phiên chính thức.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra những thông điệp rõ ràng, sâu sắc, ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hành động.

Theo đó, chủ đề có 4 thành tố, bao gồm: Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là yêu cầu nhất thiết của không chỉ Vĩnh Phúc mà bất cứ địa phương nào trên cả nước cũng phải tuân thủ tuyệt đối nếu muốn có một nền tảng kinh tế-xã hội ổn định để phát triển.

Thứ hai là tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương đổi mới sáng tạo. Thành tố này bao trùm lên tất cả các mục tiêu khi Vĩnh Phúc tiến hành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ ba là phát triển toàn diện, nhanh, bền vững. Thứ tư, xây dựng tỉnh trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh và văn minh.

Bốn thành tố của chủ đề bổ trợ cho nhau trong một mối liên kết bền chặt và có sự tác động qua lại lẫn nhau mật thiết. Thành tố này là tiền đề cho thành tố kia phát triển, thành tố này là động lực cho thành tố kia hướng tới. Chủ đề đại hội của Vĩnh Phúc lần này được xây dựng trên nền tảng của tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội... từ nhiều giai đoạn trước, cộng thêm ý chí, khát vọng của thế hệ những cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, tận dụng tối đa các xu thế phát triển của thời đại để vận dụng vào thực tế địa phương nhằm đưa tỉnh từng bước vươn lên những tầm cao mới, hướng cuộc sống thực tế của người dân tới những tiêu chí cao hơn, xa hơn trong đời sống vật chất, tinh thần.

Cụ thể, Vĩnh Phúc đã có nền tảng bền vững trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là kinh tế luôn được duy trì ở tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 7,1%/năm, (bình quân cả nước 6,7%). Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cả nước là 5,8%/năm.

Sức cạnh tranh và quy mô kinh tế ngày càng lớn. Năm 2020 ước đạt hơn 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015, chiếm 1,7% GDP cả nước. Đặc biệt, công nghiệp đóng góp tới 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, thu ngân sách bình quân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng/năm, luôn đứng top đầu cả nước về thu nội địa và là 1/16 tỉnh, thành có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn về Trung ương với mức 47%.

Để có được những kết quả quan trọng về các mặt kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được tỉnh quan tâm thường xuyên theo hướng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Đảng được Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm”. Công tác dân vận đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo triển khai quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh...

Với sự đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng và khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giai đoạn 2020-2025, Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh và văn minh.

Bằng chủ trương đúng đắn, đường lối khoa học và giải pháp thiết thực của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, không khó để hình dung đến thời điểm năm 2025, Vĩnh Phúc trong hình hài của tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước, kết cấu hạ tầng đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, kết cấu hạ tầng các đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 80 - 85 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 - 9,0%/năm...

Một số hình ảnh tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhÔng Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhÔng Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025Quang cảnh họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch Đại hộiCác đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch Đại hội

Hoan Nguyễn

 

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành