Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vinh: “Thành phố không có phường, xã nào đạt tiêu chí về diện tích”

15:20:00 13/03/2018

THCL - Theo ông Nguyễn Văn Chỉnh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vinh, hiện nay Thành phố không có phường, xã nào đạt tiêu chí về diện tích. Về tiêu chí về dân số, có 3 phường, xã không đạt.

Theo tiêu chuẩn phường, xã trong Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH12 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định dân số phường 7.000 người trở lên, diện tích 5.5 km2 trở lên; dân số xã 8.000 người trở lên, diện tích 30 km2 trở lên.

Tuy nhiên theo ông Chỉnh, hiện nay Thành phố không có phường, xã nào đạt tiêu chí về diện tích. Một số đơn vị có diện tích quá nhỏ như: Hồng Sơn (0,5 km2), Quang Trung (0,58 km2), Đội Cung (0.67 km2), Lê Mao (0,87 km2).

Về dân số có 22/25 phường, xã đạt tiêu chí quy định. Theo số liệu thống kê năm 2016, có 03 phường, xã không đạt tiêu chí như: Hồng Sơn (gần 6300 người), Nghi Đức (gần 6200 người), Hưng Chính (gần 7400 người).

Với tình hình thực tế đó, sáng 13/3, Thành ủy Vinh họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 95-KH/TH.U ngày 17/1/2018 của BTV Thành ủy Vinh và xây dựng Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố Vinh giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp, tham gia cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc; Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh nêu quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Vinh trong tổ chức sắp xếp bộ máy. Ảnh: Đức Anh

Các thành viên ban Chỉ đạo Thành ủy Vinh cho rằng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức được toàn Đảng, toàn dân quan tâm, ủng hộ, do đó việc tiến hành triển khai thực hiện là việc làm ý Đảng hợp lòng dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân chờ đợi.

Theo chủ trì cuộc họp, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, bằng cách nâng cao năng lực, trình độ, cộng với sự tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin. Sắp xếp lại bộ máy nhằm giảm đầu mối lãnh đạo, tiết kiệm cơ sở vật chất, trang bị thêm thiết bị hiện đại.

Trước mắt, Thành ủy Vinh sẽ tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị chưa đảm bảo một trong hai tiêu chí như phường Quang Trung với phường Lê Mao, phường Hồng Sơn với phường Vinh Tân… để trình tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia góp ý dự thảo đề án cũng cho rằng để giảm các đầu mối đơn vị phường, xã, việc đề xuất sáp nhập các đơn vị chưa đạt tiêu chí về diện tích, dân số là cần thiết. Tuy nhiên, để thực hiện được quá trình sáp nhập sẽ phải trải qua quá trình lâu dài, thuộc thẩm quyền của nhiều cấp, ngành.

Ngọc Khánh

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Kỷ Hợi 2019