Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

UBND phường Hạ Đình (Hà Nội): Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

Thời gian qua, UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Phường quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

UBND phường Hạ Đình (Hà Nội): Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính - Hình 1

UBND phường Hạ Đình (Hà Nội) đẩy mạnh công tác CCHC

Nhiệm vụ trọng tâm

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 35/QĐ-UBND ngày 24/1/2018 của UBND quận Thanh Xuân về CCHC năm 2018, UBND phường Hạ Đình đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/1/2018 về CCHC năm 2018, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2018; trên cơ sở Kế hoạch của phường các cán bộ, công chức đã triển khai đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/2/2018 của UBND quận Thanh Xuân về việc Kiểm tra công vụ năm 2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/2/2018 về việc kiểm tra công vụ năm 2018, kiểm tra toàn diện các mặt công tác của phường.

Qua đó, về cải cách thể chế: UBND phường đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có nội dung quy phạm pháp luật, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cấp phường; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được HĐND, UBND phường quan tâm và xác định có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, các văn bản trước khi trình HĐND, UBND phường thông qua đều được đóng góp ý kiến thẩm tra, thẩm định.

Cải cách TTHC: Phường tiếp tục rà soát, đánh giá cập nhật thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí của các tổ chức, cá nhân.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Phường thực hiện nghiêm, kịp thời các quyết định và chỉ đạo của UBND quận, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức; thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của công chức, người lao động.

Lãnh đạo phường phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc; lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống và báo cáo lãnh đạo quận kịp thời.

Phường thực hiên xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Rà soát, đánh giá báo cáo UBND quận về các vị trí việc làm phải định kỳ chuyển đổi công tác theo quy định tại Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

Cử cán bộ, công chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch của quận năm 2018.

Cải cách tài chính công: Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, cân đối ngân sách phường theo hướng tích cực, bảo đảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội; UBND phường xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ.

Phường thực hiện khoán chi kinh phí quản lý theo đúng quy định:

Hiện đại hóa hành chính: Các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử, tin nhắn điện tử, phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ trong sử lý công việc; sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3,4 để phục vụ tổ chức và cá nhân góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC tại phường.

Tổ chức tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tới từng người dân.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thực hiện Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các cán bộ, công chức của phường luôn gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.  

Duy trì tốt hệ thống giao ban trực tuyến; thực hiện và duy trì tốt công tác ISO; thực hiện tốt Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BCA-BYT về khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; duy trì 8 tin bài/tháng trên trang thông tin của phường; mô hình khu dân cư, tổ dân phố điện tử được duy trì tốt.

Từ ngày 1/1 - 14/5/2018, UBND phường đã tiếp nhận 1.878 hồ sơ, đã giải quyết đạt yêu cầu 1.878 hồ sơ; chứng thực y sao bản chính, chữ ký 1.569 hồ sơ; các lĩnh vực khác 309 hồ sơ.

UBND phường Hạ Đình (Hà Nội): Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính - Hình 2

Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Nguyễn Ngọc Khương

Khu dân cư, tổ dân phố điện tử

Ông Nguyễn Ngọc Khương, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết: Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, từ tháng 8/2015, địa phương đã triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư, tổ dân phố điện tử”, qua đó đã mang lại rất nhiều tiện ích. Người dân chỉ việc đến trụ sở ủy ban 1 lần để lấy kết quả và không bao giờ bị trậm trễ hồ sơ.

Phường đã phối hợp với Trung tâm giáo dục dạy nghề  quận Thanh Xuân mở lớp tin học, tập huấn về công tác dịch vụ công cho các Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, đoàn thanh niên - đây là lực lượng nòng cốt, đội tình nguyện viên chia sẻ, hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện việc làm các thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Thời gian tới, UBND phường Hạ Đình sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như:

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, phải trực tiếp phụ trách công tác và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác CCHC của phường.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/1/2018 của UBND phường Hạ Đình về CCHC năm 2018.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND TP. Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố.

Tổ chức giao ban công tác CCHC nhằm đánh giá tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ về CCHC; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và thống nhất triển khai trong toàn phường.        

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của Thành phố về tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các công việc khác.

Đề xuất, kiến nghị cấp cấp thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm tra công vụ về thực hiện quy chế làm việc, quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động.

Nguyễn Kiên

           

Bài liên quan

Tin mới

Bình Phước luôn đồng hành với nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) với nền tảng “4 tốt” 
Bình Phước luôn đồng hành với nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) với nền tảng “4 tốt” 

Mới đây, tại Hội thảo xúc tiến đầu tư Đài Loan ở Bình Phước, lãnh đạo tỉnh này đã cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cùng những cơ chế, chính sách “thoáng”, “mở” cho các nhà đầu tư xứ Đài.

Sở Y tế TP. HCM điều trị bệnh dịch sốt xuất huyết theo mô hình chống dịch COVID-19
Sở Y tế TP. HCM điều trị bệnh dịch sốt xuất huyết theo mô hình chống dịch COVID-19

Trong 10 năm liên tục, chưa có năm nào TP. HCM có 25 ca tử vong như năm nay mặc dù dịch bệnh sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu đi xuống, còn nguy cơ tăng nữa.

Bắt giữ 2 tàu vận chuyển hơn 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ
Bắt giữ 2 tàu vận chuyển hơn 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ

Hơn 200 nghìn lít dầu D.O và F.O, trị giá ước tính hơn 3 tỷ đồng, đang được sang mạn trái phép tại khu vực cảng biển Hải Phòng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thu giữ gần một nghìn Pod thuốc lá điện tử nhập lậu các loại
Thu giữ gần một nghìn Pod thuốc lá điện tử nhập lậu các loại

Trong hai ngày 04/10 và 05/10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số phương tiện trên địa bàn phát hiện và thu giữ 770 chiếc pod (thuốc lá điện tử) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Quảng Nam GRDP 09 tháng đứng thứ 8 trong cả nước
Quảng Nam GRDP 09 tháng đứng thứ 8 trong cả nước

Chín tháng đầu năm, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách đạt 22.128 tỷ đồng. Tuy nhiên tình hình giải ngân vốn đầu tư công không đạt kỳ vọng.

Tính đến tháng 10/2022 có hơn 40 thương vụ giao dịch mua bán và sáp nhập - M&A
Tính đến tháng 10/2022 có hơn 40 thương vụ giao dịch mua bán và sáp nhập - M&A

Các thương vụ giao dịch mua bán và sáp nhập - M&A của năm 2022, tập trung vào lĩnh vực bất động sản có khoảng 20 thương vụ, lĩnh vực bán lẻ có khoảng 10 thương vụ và lĩnh vực thực phẩm có khoảng 07 giao dịch nổi bật.