Viết tiếp bài- Sở y tế Đắk Lắk : Những chuyện "lùm xùm"

03:31:24 29/06/2016

Bài 1: Khi sự thật chỉ là “một nửa”?

Bài 2: Thực hư bệnh nhân  phải “nhờ” máy chạy thận nhân tạo tỉnh khác?

Bài 3: Không phát hiện sai phạm trong đấu thầu thuốc năm 2014 - 2015

Bài 4: Công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm cán bộ

THCL Như đã nói ở các bài trước, một số thông tin cho là “sai phạm” của ông Doãn Hữu Long – Giám đồc Sở Y tế Đắk Lắk. Một trong các “sai phạm” này là việc thay đổi vị trí 2 cán bộ cấp trưởng phòng mới đây tại Sở Y tế Đắk Lắk mà các thông tin này cho là “cách hành xử khác thường của người đứng đầu sở này, bất chấp nghiêm lệnh của lãnh đạo tỉnh và Thủ tướng Chính phủ, đã gây bất bình sâu sắc với tất cả những người nắm rõ sự việc”(?). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thì sự việc không phải như vậy.

Bổ nhiệm đúng quy định pháp luật

Một số thông tin cho rằng, việc ông Nguyễn Hữu Thông đã làm việc tại Phòng Tài chính kế toán (Sở Y tế) 25 năm, qua 4 đời giám đốc sở, làm Trưởng phòng Tài chính kế toán hơn 16 năm kiêm Kế toán trưởng là không đúng với quy định của tỉnh Đắk Lắk “là trưởng phòng tài chính kế toán cấp sở không được giữ chức quá 2 nhiệm kỳ”. Tiếp đó, để luân chuyển cán bộ, Sở Y tế đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thông vào chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế thì những thông tin lại cho là “hiện tượng gây rúng động toàn ngành”.

Ở đây, chưa bàn về việc thông tin này không chính xác, mà ngay nội tại của những thông tin này đã bộc lộ mâu thuẫn, bởi nó đã viện dẫn ra rằng “trưởng phòng tài chính kế toán cấp sở không được giữ chức quá 2 nhiệm kỳ”, nhưng khi ông Nguyễn Hữu Thông là người đã làm quá 02 nhiệm kỳ - được phân công công tác khác thì lại cho rằng có “bất bình thường” và càng thêm “rúng động toàn ngành”(?).

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 04/01/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Quyết định số 398-QĐ/TU Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử quy định đối với cán bộ chủ chốt được điều động, luân chuyển đối với người giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, đơn vị. Theo quyết định này thì trưởng phòng tài chính kế toán thuộc sở không phải là đối tượng được quy định.

Ngày 08/10/2012, Sở Y tế đã có Công văn số 235/SYT-TCCB gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xin ý kiến về thời gian giữ chức vụ tối đa của các chức danh để thực hiện luân chuyển cán bộ. Ngày 18/11/2012, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 1051-CV/BTC trả lời như sau: Các đối tượng như trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương (cán bộ không thuộc diện Tỉnh ủy quản lý tại Quyết định số 398-QĐ/TU ngày 04/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý tại Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh) do từng địa phương, cơ quan, đơn vị tự quyết định.

Cũng phải nói thêm là theo Thông tư liên tịch số 163/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước không có quy định việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại một cơ quan, đơn vị không quá 02 nhiệm kỳ (10 năm).

Sau khi được Sở Nội vụ thỏa thuận đồng ý bổ nhiệm lại tại Công văn số 181/SNV-CBCC&VC ngày 13/02/2015, Sở Y tế đã ra Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hữu Thông có thời hạn là 5 năm kể từ ngày 14/02/2015.

Ngoài ra, đối với việc ông Nguyễn Hữu Thông là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Sở Y tế sinh con thứ tư, nhưng chưa bị kỷ luật. Căn cứ vào Điểm e, Khoản 4, Điều 7 của văn bản số 01-HD/UBKTTW, ngày 26/4/2011 của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, trường hợp ông Nguyễn Hữu Thông không vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (trường hợp 1 trong 2 người có con riêng thì được sinh 1 đến 2 con - PV).

Công khai, minh bạch trong luân chuyển cán bộ

Một số thông tin cho rằng “Trong Bản báo cáo số 74 ngày 28/3/2016 dài 15 trang mà ông Long giao Phòng Nghiệp vụ soạn để ký gửi UBND tỉnh, riêng nội dung cuối ở trang 15 báo cáo về việc luân chuyển công tác ông Nguyễn Hữu Thông, ông Long tự đặt bút sửa cho sai sự thật là “tại cuộc họp ngày 14/3, Ban giám đốc Sở Y tế đã thống nhất chủ trương luân chuyển ông Nguyễn Hữu Thông, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng về vị trí lãnh đạo Thanh tra sở, phòng tổ chức cán bộ hoặc Trường Trung cấp Y tế”.

Về nội dung này, theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 08/3/2016, Sở Y tế nhận được Công văn số 1467/UBND-TH ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 14/3/2016, Sở Y tế họp Ban Giám đốc để triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Tại cuộc họp, Ban giám đốc Sở Y tế đã thống nhất chủ trương luân chuyển công tác đối với ông Nguyễn Hữu Thông khỏi vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán. Cũng tại cuộc họp này, cả 3 phó giám đốc chưa thống nhất chủ trương điều động ông Nguyễn Hữu Thông về các vị trí lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở Y tế, Trường Trung cấp Y tế.

Tuy nhiên, tại cuộc họp Đảng ủy Sở Y tế ngày 17/3/2016 (có Giám đốc và 01 phó giám đốc Sở tham dự họp) đã thống nhất chủ trương điều chuyển ông Nguyễn Hữu Thông giữ một trong 3 chức danh. Theo nguyên tắc, cơ quan Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng nên trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở là người quyết định.

Việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thông giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ còn dựa trên kết quả phiếu thăm dò tín nhiệm điều động và bổ nhiệm. Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại 2 cuộc họp Ban giám đốc ngày 08/4/2016, cả 2 lần ông Nguyễn Hữu Thông đều đạt tỷ lệ 75% phiếu tín nhiệm; tại cuộc họp Đảng ủy, ông Nguyễn Hữu Thông đạt tỷ lệ 92,86% (với 13/14) phiếu tín nhiệm. Chính điều này, Ban giám đốc Sở Y tế đã thống nhất điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thông giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, Báo cáo số 74/BC-SYT ngày 28/3/2016 mà Sở Y tế gửi  UBND tỉnh có ghi “Ban giám đốc Sở Y tế đã thống nhất chủ trương luân chuyển ông Nguyễn Hữu Thông - Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng về vị trí lãnh đạo Thanh tra sở, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Trường Trung cấp Y tế” là phù hợp với nguyên tắc quản lý và phản ánh đúng thực tế, chứ không phải là “ông Long tự đặt bút sửa cho sai sự thật” như một số thông tin đã nêu.

Đối với việc điều động ông Lê Minh Thông - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế) khỏi vị trí đang công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, ông Doãn Hữu Long – Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở đã thực hiện đúng theo tinh thần văn bản Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thuộc Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (do vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) đối với ông Lê Minh Thông.

Để thực hiện việc điều động này, Sở Y tế đã triển khai thực hiện các bước đúng quy trình, quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trên cơ sở kết quả lấy phiếu kín thăm dò tín nhiệm tại các cuộc họp Ban giám đốc (kết quả cả 2 lần đều đạt 3/4 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ: 75%) và cuộc họp Đảng ủy (14/14 phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ: 100%).

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại các cuộc họp này, Ban giám đốc Sở thống nhất điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Thông giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau các cuộc họp ngày 08/4/2016 của Đảng ủy và Ban giám đốc, Giám đốc Sở Y tế ký ban hành các quyết định về công tác nhân sự, trong đó có Quyết định số 378/QĐ-SYT ngày 08/4/2016 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Thông giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 14/4/2016. Quyết định này đã ban hành và gửi Đảng ủy Sở, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Việc công bố quyết định và trao quyết định cho cá nhân ông Lê Minh Thông được thực hiện ngày 05/5/2016. Sở Y tế không ban hành Quyết định số 378 có ghi “Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 16/4/2015, tức là ngày thứ bảy tháng tư, năm... ngoái” như một số thông tin đã nêu.

Việc ông Doãn Hữu Long không cho ông Lê Minh Thông xem “Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về ông Lê Minh Thông, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế” là chấp hành đúng quy định tại hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đúng Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Như vậy, có thể thấy, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thông - Trưởng phòng Tài chính kế toán sang làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; và việc bổ nhiệm ông Lê Minh Thông - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ sang làm Phó chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, đã được Sở Y tế thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, không khuất tất như một số thông tin bịa đặt, đồn đoán.

Hoàng Ngọc

   

 

 

 

 

 

 

 

Giá hoa trên thị trường Hà Nội tăng mạnh dịp 20/10

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành