Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc): Quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu

14:07:00 01/10/2020

THCL - Xác định xây dựng NTM là quá trình có điểm khởi đầu, song không có kết thúc, với nền tảng vững chắc khi về đích NTM từ rất sớm, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung huy động mọi nguồn lực hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

Sau khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn xã Vĩnh Thịnh được đổi thay, khởi sắc hơn, cơ sở hạ tầng địa phương được cải thiện đáng kể, đời sống của nhân dân được nâng lên, nhận thức của đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng NTM được rõ ràng, nhất là trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Xây dựng cống rãnh thoát nước thải, hoàn thành tiêu chí môi trườngXây dựng cống rãnh thoát nước thải, hoàn thành tiêu chí môi trường

Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công, đất đai xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn; xây dựng các công trình phúc lợi theo quy hoạch xây dựng NTM. Thông qua các hội nghị, họp dân, các lớp tập huấn kiến thức về xây dựng NTM...giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, tạo tính tự giác, tích cực đóng góp ngày công, hiến đất, tiền...vào mục đích xây dựng NTM như: Xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh, sân vườn, xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông...

Ông Nguyễn Phùng Xuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết: “Xác định xây dựng NTM là quá trình có điểm khởi đầu song không có điểm kết thúc, UBND xã Vĩnh Thịnh đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng cao các tiêu chí NTM, đưa Vĩnh Thịnh sớm trở thành xã NTM nâng cao theo lộ trình.

Để triển khai hiệu quả việc xây dựng NTM nâng cao, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, xã cũng đảm bảo thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để xây dựng NTM; giữ vững và phát huy hiệu quả chất lượng các tiêu chí đã đạt được, trong đó đặc biệt chú trọng tới các tiêu chí mới, tiêu chí nâng cao trong các lĩnh vực như: Cơ sở hạ tầng nông thôn; tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường...”

Trong phát triển kinh tế, đã tổ chức tập trung quy hoạch vùng sản xuất, đưa các loại cây con, giống mới có giá trị cao vào sản xuất tại địa phương như:  Chăn nuôi bò sữa rau màu các loại, đầu tư nhà màng, nhà lưới, cơ giới hóa trong vùng sản xuất rau an toàn, chuyển dịch lao động, phát động hộ đa ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch; xây dựng và thực hiện đề án thu gom rác thải sinh hoạt; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo xây dựng các công trình nước sạch, nhà tắm, bể chứa nước và nhà tiêu hợp vệ sinh...

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người từ 15 triệu đồng (năm 2015) đến nay tăng lên trên 40 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,22% (năm 2015) xuống còn 2,92% (năm 2016), tỷ lệ theo chuẩn NTM đã trừ hộ nghèo được bảo trợ xã hội là 1,73%. Hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn NTM) giảm đáng kể qua từng năm đến năm 2019 chỉ còn 1,49%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 52,8 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống trang trại chăn nuôi bò sữa xã Vĩnh ThịnhHệ thống trang trại chăn nuôi bò sữa xã Vĩnh Thịnh

Ngoài ra, để đạt NTM nâng cao, trước tiên phải có một thôn dân cư kiểu mẫu, trong thôn tuyệt đối phải không có hộ nghèo; trong khi đó, tỉ lệ hộ nghèo của xã Vĩnh Thịnh chủ yếu rơi vào các trường hợp khó khăn do ngoại cảnh tác động như: tuổi cao, bệnh tật... Đây cũng là những mục tiêu trong quá trình xây dựng NTM nâng cao của xã trong thời gian tới.

Lê Sơn

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành