Vụ PCN UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang bị kiến nghị kiểm điểm: Thu hồi đất trái Nghị định của Chính phủ

14:53:00 17/10/2017

THCL - Theo Kết luận số 2174/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang – Kết luận bổ sung nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Hương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang nêu rõ: UBND TP. Bắc Giang đã ban hành hai quyết định về việc thu hồi đất trái quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, UBND TP. Bắc Giang còn thu hồi dư ra đến 174 lô đất để bán đấu giá.

Như Thương hiệu & Công luận đã thông tin, Kết luận số 2174/KL-UBND – “Kết luận bổ sung nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Hương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang”, do ông Lại Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ngày 30/6/2017.

Trước đó, năm 2014 công dân bức xúc làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thu hồi đất nông nghiệp, đất hai lúa một mầu để làm Dự án xây dựng khu dân cư xã Song Khê với diện tích lớn. Ngày 12/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 3571/KL-UBND kết luận nội dung công dân tố cáo bà Hương.

Tuy nhiên, công dân tiếp tục có đơn tố cáo của bà Hương vi phạm các quy định về quản lý đất đai, thu hồi đất nông nghiệp, đất hai lúa một mầu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư xã Song Khê.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản giao Thanh tra tỉnh làm việc với công dân để làm rõ nội dung tố cáo, kết luận, đề xuất biện pháp giải quyết. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kết luận số 2174/KL-UBND kết luận bổ sung nội dung tố cáo đối với bà Hương.

Tại kết luận, UBND tỉnh Bắc Giang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Cụ thể, Kết luận số 2174/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ: Sau khi xã Song Khê chuyển về TP. Bắc Giang, ngày 22/8/2011 UBND TP. Bắc Giang có Văn bản 1697/UBND-TNMT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết giao đất ở kinh doanh dịch vụ cho các hộ dân xã Song Khê và phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang.

Ngày 11/9/2011, UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 1911/UBND-TN đồng ý cho UBND TP. Bắc Giang làm chủ đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tại xã Song Khê để giải quyết tồn tại về đất ở kinh doanh dịch vụ. Theo đó UBND TP. Bắc Giang có trách nhiệm làm việc với các ngành, đơn vị liên quan thống nhất vị trí, diện tích từng khu vực, lập dự án và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

Ngày 12/11/2012 UBND TP. Bắc Giang tiếp tục có Văn bản số 286/UBND-TNMT về việc xin chủ trương thu hồi đất lúa để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật thôn Song Khê, trong đó nêu rõ: “Mục đích thu hồi: Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp, tạo quỹ đất ở để giải quyết tồn tại trong việc giao đất ở, kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi thực hiện Dự án xây dựng khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, thuộc địa bàn xã Song Khê – TP. Bắc Giang”.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Hương đã ký, ban hành nhiều văn bản sai quy định

Đến ngày 20/11/2012, UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 2777/UBND-TN đồng ý cho UBND TP. Bắc Giang thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên theo đề nghị tại Công văn số 286/UBND-TNMT ngày 12/11/2012.

Qua xác minh cho thấy, ngày 11/9/2011, UBND tỉnh có Văn bản số 1991/UBND-TN đồng ý cho UBND TP. Bắc Giang làm chủ đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tại xã Song Khê để giải quyết tồn tại về đất ở kinh doanh dịch vụ.

Ngày 23/6/2014, Thủ tướng mới có Công văn số 1023/TTg-KTN đồng ý cho tỉnh Bắc Giang chuyển mục đích sử dụng 551,975ha đất trồng lúa để thực hiện 370 công trình, dự án, trong đó có diện tích xây dựng khu dân cư tại xã Song Khê.

Sau khi Thủ tướng đồng ý, UBND tỉnh mới có Văn bản số 1697/UBND-TN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo Công văn số 1023/TTg-KTN ngày 23/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó “Giao Sở TN&MT chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, UBND huyện, TP thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và yêu cầu của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa…”.

Theo đó, Kết luận số 2174/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang chỉ rõ: “UBND TP. Bắc Giang ban hành Quyết định số340/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 và Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 trước khi Thủ tướng đồng ý (ngày 23/6/2014) và trước khi UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 1697/UBND-TN ngày 26/6/2014 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo Công văn số 1023/TTg-KTN ngày 23/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ là chưa đúng quy trình, quy định của Nghị định/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ quy định  về quản lý, sử dụng đất trồng lúa”.

Trước sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Bắc Giang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định kiểm điểm trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trong việc “Ký các quyết định thu hồi đất nông nghiệp không đúng quy định tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ; ký văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để thu hồi đất ở kinh doanh dịch vụ không đúng nhu cầu thực tế”.

Đồng thời, “yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, ban hành các quyết định thu hồi đất trồng lúa không đúng quy định tại Nghị định số 42//2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ; tính toán nhu cầu đất ở kinh doanh dịch vụ không sát thực tế dẫn tới việc thu hồi thừa 174 lô đất dẫn tới việc một số công dân thắc mắc, nghi ngờ, khiếu kiện”.

Được biết, thời điểm để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này, ông Dương Văn Thái giữ cương vị Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang (hiện ông Thái đang giữ cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) và bà Nguyễn Thị Hương là Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang (hiện bà Hương đang giữ cương vị Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang).

Trước những sai phạm nêu trên, những tập thể, cá nhân có liên quan sẽ chịu hình thức kỷ luật như thế nào? Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bắc Giang sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (theo kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Giang) như thế nào?

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tuấn Ngọc

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng