Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Xây dựng Phú Thọ thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Chiều nay 26/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 336 đại biểu đại diện cho trên 105 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu chào mừng toàn thể các đại biểu đã về dự đại hội và nhấn mạnh, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra từ ngày 26-28/10/2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh ChâuBí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị: Mỗi đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí; giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thực hiện tốt nội dung, chương trình của đại hội, làm cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025  thật sự là đại hội "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 đồng chí. 

Đại hội đã thông qua thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội; phổ biến, quán triệt một số quy định về bầu cử tại Đại hội và thông báo danh sách Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu tại Đại hộibáo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia vào Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia tại Đại hội Đảng bộ các cấp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc” không chỉ kế thừa trí tuệ của các nhiệm kỳ trước mà còn đưa thêm nhiều yếu tố mới thể hiện tư duy, tầm nhìn đổi mới, sáng tạo và phát triển của Đảng bộ.

Theo đó, chủ đề có 4 thành tố bổ trợ cho nhau trong một mối liên kết bền chặt và có sự tác động qua lại lẫn nhau mật thiết. Thành tố này là tiền đề cho thành tố kia phát triển, thành tố này là động lực cho thành tố kia hướng tới. Trong đó, thành tố về sự lãnh đạo của Đảng vẫn được đặt ở vị trí đầu tiên và nhấn mạnh nhiệm vụ “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là quan trọng hàng đầu. Cùng với những thành tố về “phát huy truyền thống đoàn kết”, “đổi mới sáng tạo”, đặc biệt “xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc” đã cho thấy được tầm nhìn chiến lược cũng như những định hướng, hoạch định đúng đắn, mang tính đột phá trong 5 năm tới.

Chủ đề đại hội của Phú Thọ lần này được xây dựng trên nền tảng của tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội... từ nhiều giai đoạn trước, cộng thêm ý chí, khát vọng của thế hệ những cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, tận dụng tối đa các xu thế phát triển của thời đại để vận dụng vào thực tế địa phương nhằm đưa tỉnh từng bước vươn lên những tầm cao mới, hướng cuộc sống thực tế của người dân tới những tiêu chí cao hơn, xa hơn trong đời sống vật chất, tinh thần.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trình Đại hội đã khẳng định, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn 51 nội dung lớn, bao quát toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị để đưa vào chương trình làm việc toàn khóa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Báo cáo cũng đã bổ sung, đánh giá rõ kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các khâu đột phá, xây dựng nông thôn mới, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển các thành phần kinh tế; công tác xây dựng Đảng… cũng như nguyên nhân kết quả đạt được, làm rõ thêm khuyết điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm có sức thuyết phục và phản ánh đúng thực tiễn của địa phương.

Phú Thọ đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ mới đan xen với những thách thức lớn, những vấn đề mới và khó đặt ra từ thực tiễn mà gần đây nhất là thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Xác định rõ những khó khăn, thách thức đó, trong phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhấn mạnh vào khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp vừa có tính kế thừa, vừa có tính phấn đấu, phù hợp với sự vận động, phát triển của nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới cũng như thích ứng với những biến đổi không ngừng khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phải tạo chuyển biến rõ nét trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh. Trong đó, tập trung phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao; đa dạng các loại hình dịch vụ chất lượng cao; phát triển công nghiệp hiện đại; phát triển du lịch theo chiều sâu, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch trọng điểm, giao thông… Tập trung phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Cùng với phát triển kinh tế, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" và "Hát Xoan Phú Thọ".

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận định: Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, sự ổn định về chính trị tiếp tục là tiền đề, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh những năm tiếp theo.

Trên tinh thần đó phải tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung hiện đại hóa nền hành chính gắn với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Có thể thấy, Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã thể hiện rất rõ ý chí, khát vọng và quan điểm phát triển của tỉnh là: Phát triển nhanh, nhưng bền vững, lâu dài; không đánh đổi phát triển bằng những dự án tác động tiêu cực đến môi trường. Quyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào 8h00' ngày 27/10.

Đại hội sẽ thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Hoan Nguyễn

 

 

Bài liên quan

Tin mới

Đà Nẵng: Ngày 25/10, ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại chốt kiểm dịch
Đà Nẵng: Ngày 25/10, ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại chốt kiểm dịch

Chiều 25/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày toàn Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 1 ca mắc tại chốt kiểm soát dịch bệnh, không có trường hợp mắc Covid-19 có khả năng lây lan cho cộng đồng.

Kon Tum: Triển khai nhiệm vụ khu vực cách ly y tế vùng có dịch Covid-19
Kon Tum: Triển khai nhiệm vụ khu vực cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản về việc triển khai nhiệm vụ khu vực cách ly y tế vùng có dịch Covid-19.

Phát triển thương mại điện tử là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế Thủ đô năm 2021
Phát triển thương mại điện tử là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế Thủ đô năm 2021

Năm 2021, thành phố Hà Nội tiếp tục xếp hạng thứ hai cả nước về Chỉ số thương mại điện tử, sau thành phố Hồ Chí Minh là kết quả của hàng loạt giải pháp thành phố Hà Nội đã triển khai nhằm phát triển thương mại điện tử thời gian qua.

20.000 cây xanh được gieo trồng trong sinh nhật 20 năm của FLC
20.000 cây xanh được gieo trồng trong sinh nhật 20 năm của FLC

Nằm trong chuỗi sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn FLC, chiến dịch “Những màu xanh 20” được triển khai trên quy mô lớn với 20.000 cây giống đã được phủ xanh khắp các dự án, quần thể của FLC tại nhiều tỉnh thành cả nước.

Tiết kiệm đa kênh, lãi cao quà chất cùng PVcomBank
Tiết kiệm đa kênh, lãi cao quà chất cùng PVcomBank

Từ nay cho đến hết ngày 28/1/2022, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ nhận ngay hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, với hình thức tiết kiệm online, khách hàng còn được cộng thêm tới 0,4%/năm vào lãi suất.

Chi 45,6 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân
Chi 45,6 nghìn tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân

Bộ Tài chính cho biết, đến giữa tháng 10, ngân sách nhà nước đã chi 45,6 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.