Bắc Ninh: Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh

18:48:58 06/10/2020

THCL - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Đào Quang Khải vừa ký Quyết định số 1351/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động.Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động

Theo đó, đối tượng thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh gồm: các Sở, ban, ngành, địa phương, các Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; các cơ quan Trung ương, cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh; cán bộ quản lý Nhà nước thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo lộ trình gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2020); Giai đoạn 2 (từ năm 2021 - 2025).

Một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch là tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước EU cho các đối tượng liên quan, nhất là các đối tượng có thể chịu tác động như cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương, nông dân… nhằm nâng cao nhận thức về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Hiệp định.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình hỗ trợ các ngành hàng, doanh nghiệp phù hợp với cam kết quốc tế. Chuẩn bị giải pháp ứng phó, hỗ trợ những ngành hàng chịu tác động trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật, tài chính...

Cùng với đó, triển khai thực hiện các chủ trương và chính sách đối với tổ chức Công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm nhằm giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

 PV

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành