Becamex IJC chi khoảng 137 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017 vào 15/8

09:01:00 10/07/2018

THCL - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC – mã chứng khoán IJC) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tương ứng Becamex IJC sẽ chi khoảng 137 tỷ đồng trả cổ tức lần này.

Becamex IJC được thành lập từ phương án cổ phần hóa theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 21/08/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cổ phần hóa Dự án quốc lộ 13 thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp); Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 01/03/2007 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án và chuyển Dự án Quốc lộ 13 trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp thành Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Mới đây, Công ty vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017. Theo đó ngày 20/7 tới đây Becamex IJC sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Năm 2017 Becamex IJC đạt 958 tỷ đồng doanh thu, vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỷ đồng, vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Với kết quả đó ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thống nhất dành hơn 137 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2017.

Năm 2018 Becamex IJc đặt kế hoạch tổng doanh thu ước đạt 1.334 tỷ đồng, tăng 39% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 214 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ từ 12% trở lên.  

Trong đó riêng quý 1/2018 doanh thu đạt 353,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,2 tỷ đồng, hoàn thành 25,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.  

Được biết, công ty sẽ chi khoảng 137 tỷ đồng trả cho cổ đông đợt này. Thời gian thanh toán vào 15/8/2018.

Ngọc Linh

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?