Bia Sài Gòn Sông Tiền sẽ chi trả cổ tức 2017 tỷ lệ 139% vào tháng 8

09:01:00 05/07/2018

THCL - Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/7. Tương ứng tỷ lệ trên, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 13.900 đồng.

Trước đó vào 19/3, SST đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 100%, tương ứng với số tiền đã chi là 40 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức cho năm 2017 của SST là 239%, tương đương với số tiền phân phối cho cổ đông là 95,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Mới đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức đợt 2/2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) với tỷ lệ 139%.

Tương ứng tỷ lệ trên, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 13.900 đồng. Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SST sẽ chi ra 55,6 tỷ trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/7 và thời gian thanh toán dự kiến là 3/8.

Vào ngày 8/11/2017, VSD thông báo đã nhận lưu ký 4 triệu cổ phiếu và cấp mã chứng khoán SST cho Bia Sài Gòn Sông Tiền. Công ty sẽ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo mới từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Được biết, năm 2018, công ty đặt kế hoạch sản xuất 227,5 triệu lít bia, kỳ vọng mang về 4.498 tỷ doanh thu và 89 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Quyết định chi cổ tức lớn xuất phát từ việc công ty đã lãi lớn trong năm qua. Cụ thể, trong năm 2017, SST ghi nhận doanh thu 4.041 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 107,7 tỷ, gấp 3 lần năm 2016. EPS đạt mức cao 24.714 đồng.

Ngọc Linh

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?