Cần Thơ: Tập huấn hoạt động quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi phân cấp

10:04:00 05/07/2018

THCL - Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về ATTP cho các cán bộ tuyến quận/huyện, xã/phường trên địa thành phố

Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 02/7/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ đã tổ chức 9 lớp tập huấn hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi phân cấp quản lý của ngành Y tế cho 300 đại biểu làm công tác ATTP tuyến quận/huyện, xã/phường trên địa thành phố Cần Thơ.

BS.CK2. Lưu Hoàng Việt - Chi cục trưởng – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm

Các đại biểu đã được triển khai một số nội dung như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Hướng dẫn công tác hậu kiểm ATTP trong lĩnh vực quản lýcủa ngành y tế; Hướng dẫn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm(ATVSTP) trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Y tế; Hướng dẫn lại việc xử lý ngộ độc thực phẩm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 13/12/2006 về việc ban hành Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

Dịp này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ cũng nhận được nhiều ýkiến thảo luận, đóng góp tích cực của các đại biểu tuyến quận/huyện, xã/phườngvề công tác chuyên môn ATTPgóp phần quản lý tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng