Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thương hiệu than Hà Tu

Là một thương hiệu lớn trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty cổ phần than Hà Tu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch được giao.

LTS: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (Công ty Than Hà Tu - PV) là một trong những công ty khai thác than lộ thiên diện lớn. Thương hiệu than Hà Tu có nhiều thành tích được ghi nhận đánh giá cao như: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000;  Đơn vị anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2003; 01 Anh hùng Lao động (Đồng chí: Trịnh Văn Nghinh) năm 1986; 02 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 02 Huân chương lao động hạng nhất, 02 huân chương lao động hạng nhì và 07 huân chương lao động hạng ba cho tập thể CNCB Công ty; 04 Huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba cho tập thể CNCB Công ty; 12 lần nhận Cờ thưởng luân lưu của Bác Hồ; Giải thưởng "SAO VÀNG ĐẤT VIỆT" năm 2004

Ở bài viết: “Thương hiệu Than Hà Tu và câu chuyện sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp”, Thương hiệu & Công luận đã chỉ ra nhiều tồn tại trong việc xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu của công ty. Ở bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu việc triển khai nhiệm vụ của năm 2023 của Than Hà Tu.

Các gói thầu quen mặt có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Theo hồ sơ mới đây, Công ty than Hà Tu thông báo báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Kế hoạch thuê ngoài khoan, vận chuyển, san gạt phục vụ sản xuất năm 2023 của Công ty CP than Hà Tu -Vinacomin, các nhà thầu trúng các gói thầu trên đều là các nhà thầu quen thuộc được xướng tên trong các gói thầu trước đó do Công ty than Hà Tu làm chủ đầu tư.

Cụ thể; Gói thầu số 02: Thuê ngoài vận chuyển đất đá phục vụ máy xúc của mỏ phục vụ sản xuất năm 2023 có giá 261.962.988.100 VND (Hai trăm sáu mươi mốt tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm tám mươi tám nghìn, một trăm đồng). Tại quyết định lựa chọn nhà thầu số (QĐLCNT) 32/QĐ-VHTC do ông Nguyễn Quang Quảng – Quyền Giám đốc Công ty CP than Hà Tu ký ngày 04/01/2023, đơn vị được xướng tên cho gói thầu này là Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa – Công ty TNHH 1 thành viên Hướng Tâm – Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hùng – Công ty Cổ phần Hoàng Hậu với giá trúng thầu là 260.755.916.300 VND (Hai trăm sáu mươi tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm mười sáu nghìn, ba trăm đồng). Ở gói thầu hơn 260 tỷ này, Công ty than Hà Tu chỉ tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt ~ 0,5%.

Hàng loạt nhà thầu quen mặt trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin
Hàng loạt nhà thầu quen mặt trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin.

Tiếp đó, ở Gói thầu số 04: Thuê ngoài san gạt bãi thải phục vụ sản xuất năm 2023 có giá mời thầu là: 38.517.019.200 VND (Ba mươi tám tỷ, năm trăm mười bảy triệu, không trăm mười chín nghìn, hai trăm đồng). Ngày 15/02/2023, ông Nguyễn Quang Quảng tiếp tục ký QĐLCNT số 380/QĐ-VHTC. Theo đó, đơn vị được lựa chọn trúng gói thầu trên là Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Tuấn Cường HPT - Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh với giá trúng thầu là 38.133.288.000 VND (Ba mươi tám tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, hai trăm tám mưoi tám nghìn đồng), tỷ lệ tiết kiệm đạt ~ 1%

Cũng theo hồ sơ, ở các gói thầu của năm 2022 cũng như các năm trước đó, Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa – Công ty TNHH 1 thành viên Hướng Tâm – Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hùng – Công ty Cổ phần Hoàng Hậu và Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Tuấn Cường HPT - Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh cũng là cái tên quen thuộc tham gia và trúng các gói thầu bốc xúc, san gạt cũng như vận chuyển đất đá với tỷ lệ tiết kiệm thấp cho ngân sách nhà nước.

Câu chuyện nhà thầu tại thương hiệu Than Hà Tu

Như đã thông tin ở bài viết trước, Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương Mại Kỷ Tâm (trước đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Tâm than Hà Tu) là nhà thầu “sinh ra” chỉ để tham gia và trúng liên tiếp  6 gói do Công ty Than Hà Tu là bên mời thầu.

Cụ thể, Vào năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Tâm than Hà Tu là đơn vị được gọi tên trong Gói thầu số 2: Thuê thiết bị để hoạt động năm 2019 thuộc dự án Kế hoạch công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than năm 2019 có giá dự toán là 81.407.436.000 VND (Tám mươi mốt tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

Vào năm 2020, đơn vị này tiếp tục trúng 2 gói thầu có giá trị lớn. Cụ thể, Gói thầu số 2: Thuê thiết bị hoạt động năm 2020 thuộc dự án Thuê ngoài các công đoạn: Bốc xúc và vận chuyển đất đá, thuê thiết bị vận chuyển than và thuê san gạt bãi thải năm 2020 của Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin có giá trị 79.037.268.000 VND (Bảy mươi chín tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng). Ông Nguyễn Quang Quảng – Quyền Giám đốc Công ty Than Hà Tu ký quyết định lựa chọn nhà thầu số 204/QĐ-VHTC ngày 20/01/2020,Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Tâm than Hà Tu là đơn vị được xướng tên trúng thầu.

Cũng trong năm 2020, Gói thầu số 01: Thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than, bã sàng, đất đá lẫn than phục vụ sản xuất năm 2021 thuộc dự án Thuê ngoài các công đoạn sản xuất phục vụ khai thác than năm 2021 của Công ty Than Hà Tu có giá dự toán bằng giá mời thầu là 66.616.772.951 VND (Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm năm mươi mốt đồng). Ngày 23/12/2020, ông Nguyễn Quang Quảng khi đó là Quyền Giám đốc Công ty Than Hà Tu ký quyết định số 3407/QĐ – VHTC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than, bã sàng, đất đá lẫn than phục vụ sản xuất năm 2021. Theo đó, Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương Mại Kỷ Tâm là đơn vị trúng gói thầu trên với giá trúng thầu 65.939.591.300 VND (Sáu mươi năm tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn, ba trăm đồng).

Còn ở năm 2021, tại gói thầu số 10: Thuê thiết bị bốc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 06 tháng cuối năm 2021 thuộc kế hoạch thuê thiết bị bốc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty Than Hà Tu có giá 8.526.302.719 VND (Tám tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu ba trăm lẻ hai nghìn bảy trăm mười chín đồng). Tại quyết định số 2151/QĐ – VHTC do ông Nguyễn Quang Quảng - Quyền Giám đốc Công ty Than Hà Tu ký ngày 29/07/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Kỷ Tâm vẫn là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu: 8.439.450.483 VND (Tám tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn, bốn trăm tám mươi ba đồng).

Mới đây, trong năm 2022, nhà thầu này cũng được “ưu ái” trong 2 gói thầu. Cụ thể, ngày 27/01/2022, tại quyết định số 292/QĐ – VHTC do ông Nguyễn Quang Quảng - Quyền Giám đốc Công ty Than Hà Tu ký về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuê thiết bị hoạt động thực hiện bốc xúc và vận chuyển than, bã sàng, đất đá lẫn than phục vụ sản xuất năm 2022 có giá dự toán là: 64.841.690.100 VND (Sáu mươi bốn tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi nghìn, một trăm đồng). Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Công tyTNHH 1 thành viên Tuấn Minh và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Kỷ Tâm với giá trúng thầu là: 64.060.994.800 VND (Sáu mươi tư tỷ, không trăm sáu mươi triệu, chín trăm chín mươi tư nghìn, tám trăm đồng).

Ngay sau đó, ngày 22/02/2022, ông Nguyễn Quang Quảng – Quyền Giám đốc Công ty Than Hà Tu tiếp tục ký quyết định số 447/QĐ – VHTC về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Bốc xúc bùn, đất đá hố lắng mức +93 khu vực trạm điện, mức +93 KV trạm điện, mức +170 KV PX xe 2 có giá dự toán là: 289.877.000 VND (Hai trăm tám mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Đơn vị được chỉ định thầu tiếp tục là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Kỷ Tâm với giá trúng thầu: 275.805.411 VND (Hai trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm linh năm nghìn, bốn trăm mười một đồng).

Qua tìm hiểu được biết, Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Kỷ Tâm (MSDN: 5700686947) có địa chỉ tại tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do ông Phạm Thanh Hoà là người đại diện pháp luật.

Ở lần đăng ký kinh doanh lần đầu, doanh nghiệp này có tên Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Tâm than Hà Tu với số vốn điều lệ là 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng). Ở lần thay đổi đăng ký kinh doanh thứ ba, doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 9.365.200.000 đồng (Chín tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).

Cuối cùng, ở lần thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 vào ngày 13/09/2022, doanh nghiệp này có tên là Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương mại An Bình HL có địa chỉ trụ sở chính ở ô 6 và ô 7 lô lk1, khu đô thị hòn Cặp Bè, đường Lán Bè, tổ 68, khu 5B, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số vốn điều lệ ở lần thay đổi này vẫn là 9.365.200.000 đồng (Chín tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng) và người đại diện pháp luật vẫn là ông Phạm Thanh Hoà, tuy nhiên, ông Hoà không nằm trong danh sách cổ đông của công ty.

Mặc dù được
Mặc dù được "thay tên đổi họ" nhưng Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương mại An Bình HL vẫn là nhà thầu "ruột" cho các gói thầu của thương hiệu than Hà Tu.

Với tên cái Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương mại An Bình HL, mới đây, đơn vị này tiếp tục là nhà thầu được lựa chọn trong gói thầu Gói thầu số 03: Thuê thiết bị vận chuyển: Than nội mỏ (than vỉa, than đống), bã sàng, sản phẩm sau sàng (bã đá thải, don, than sạch), đất đá CBSX, đất đá công nghệ, đất đá phòng chống mưa bão phục vụ sản xuất năm 2023 do Công ty than Hà Tu là bên mời thầu. Cụ thể; gói thầu có giá 76.296.891.550 VND (Bảy mươi sáu tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn năm trăm năm mươi đồng), Công ty Cổ phần dịch vụ và Thương mại An Bình HL trúng thầu với giá 74.423.502.000 VND (Bảy mươi tư tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm linh hai nghìn đồng).

Như vậy, nhìn vào quá trình “thay tên, đổi họ” của Công ty Kỷ Tâm Than Hà Tu có thể thấy, dù dưới cái tên nào đi chăng nữa, đơn vị trên vẫn được xướng tên trong các gói thầu do Công ty than Hà Tu là bên mời thầu.

Hơn nữa, theo lịch sử đấu thầu cho thấy từ khi thành lập đến nay, dưới tên nào đi chẳng nữa thì đơn vị trên chỉ tham giá đấu thầu và “một mình một ngựa” trúng các gói thầu do Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin làm chủ đầu tư?

Có thể nói; đấu thầu là công cụ quan trọng giúp Chính phủ quản lý chi tiêu, sử dụng nguồn vốn của Nhà nước có hiệu quả và chống thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, đấu thầu mang lại lợi ích to lớn đối với chủ đầu tư, nhà thầu và nền kinh tế quốc dân nói chung, nhất là trong lĩnh vực công.  Hơn nữa, đấu thầu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng, hạn chế và loại trừ được tình trạng thất thoát, lãng phí vốn ngân sách nhà nước. Hoạt động đấu thầu cần công khai minh bạch, sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh giữa các chủ thể tham gia.

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh toàn cảnh về công tác đấu thầu của Công ty than Hà Tu có thể thấy nhiều điểm cần quan tâm trong công tác đấu thầu. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần thanh tra toàn diện các gói thầu của Công ty than Hà Tu nói riêng cũng như các gói thầu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nói chung.

Thương hiệu & Công luận tiếp tục thông tin đến độc giả bức tranh tài chính của nhà thầu “độc diễn” tại các gói thầu của Công ty than Hà Tu trong kỳ tiếp theo.

Kiều Tuyết – Trần Trang

 

 

 

Bài liên quan

Tin mới

Phát hiện hơn 03 tạ pháo nổ giấu trong thùng sữa
Phát hiện hơn 03 tạ pháo nổ giấu trong thùng sữa

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ vận chuyển hơn 03 tạ pháo nổ được nguỵ trang trong thùng sữa từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Biến chứng nặng do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc chữa gãy xương
Biến chứng nặng do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc chữa gãy xương

Tại Hải Phòng, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc không nên sử dụng các loại lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc để đắp lên vết thương, nhưng nhiều cơ sở y tế vẫn tiếp nhận nhiều ca nhập viện trong tình trạng biến chứng nặng.

Công bố biên bản tham vấn công khai rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu
Công bố biên bản tham vấn công khai rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu

Bộ Công Thương đã công bố biên bản tham vấn công khai rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu.

Việt Nam hiện xếp thứ 39 trên toàn cầu về tốc độ Internet cố định
Việt Nam hiện xếp thứ 39 trên toàn cầu về tốc độ Internet cố định

Theo báo cáo Speedtest Global Index tháng 02/2023 của Ookla, Việt Nam hiện xếp thứ 52 về tốc độ Internet băng rộng cố định, Việt Nam tăng 06 bậc, xếp thứ 39 trên thế giới, bất chấp việc đang có nhiều vấn đề với hệ thống cáp quang biển.

Ông Nguyễn Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận
Ông Nguyễn Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng phòng Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital), Đài Truyền hình Việt Nam vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thanh Hoá sắp diễn ra hội nghị “Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và đối thoại với người nộp thuế”
Thanh Hoá sắp diễn ra hội nghị “Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và đối thoại với người nộp thuế”

Thực hiện công tác tuyên truyền hỗ trợ cho Người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức hội nghị “Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và đối thoại với người nộp thuế”.