Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Lạng Sơn: Chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Ngày 24/7, tỉnh Lạng Sơn có Văn bản số 387/TB-UBND thông báo về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ Tiến Thiệu tại cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam và làm việc với Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

hủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩuChủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình XNK hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

Trước đó, ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đã chủ trì cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị đi kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm việc với Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các cửa khẩu, Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu kết luận:

Biểu dương Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu, UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tập trung phòng chống dịch COVID-19 và chủ động trong triển khai các giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền biên giới và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh nói chung và qua 3 cửa khẩu nói riêng trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu cần nhận thức rõ việc phát triển kinh tế cửa khẩu và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn tại các khu vực dọc theo đường biên giới nhằm bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng cấm qua biên giới; chủ động tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục kiên trì trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai bên.

Trước mắt đề nghị sớm chấm dứt hoạt động của đội lái xe chuyên trách; khôi phục hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phụ Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình, Pò Nhùng; thống nhất áp dụng thời gian thông quan tại các cửa khẩu giữa hai bên; thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo đúng thông lệ quốc tế.

Đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế; trình Sở Giao thông vận tải thẩm định để triển khai thực hiện và hoàn thành trong tháng 8/2020 việc cải tạo, mở rộng tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1119-1120 thành 2 làn xuất khẩu và 2 làn nhập khẩu, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các sở, ngành liên quan triển khai việc mua bảo hiểm bắt buộc đối với phương tiện phía Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong đó phương án triển khai cần linh hoạt, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và quan hệ ngoại giao.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để quản lý tốt hoạt động tại các khu vực cửa khẩu, nhất là quản lý hoạt động xây dựng các công trình, dự án tại các cửa khẩu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh người và phương tiện, thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; tổ chức chốt chặn chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở, hạn chế tối đa hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để trốn tránh cách ly hoặc vận chuyển hàng lậu qua biên giới; quản lý chặt chẽ hoạt động tái xuất hàng hoá tạm nhập theo quy định; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động xâm phạm đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cục Hải quan tỉnh, quản lý chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống các hành vi giả nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa Việt Nam để trốn nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, hưởng các ưu đãi trái quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, thương nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu và quản lý tốt các khoản thuế, phí, lệ phí tại các cửa khẩu theo quy định.

Sở Công Thương, chủ trì, phối hợp Cục Hải quan và các cơ quan liên quan tiếp tục nắm tình hình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là về cơ chế, chính sách; cập nhật tình hình xuất khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu, nhất là việc giao nhận hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bên bến bãi phía Trung Quốc để thông báo, khuyến cáo tới các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng,... điều tiết hợp lý lượng hàng hoá lên các cửa khẩu, tránh ùn ứ gây thiệt hại kinh tế.

Sở Y tế, chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại khu vực các cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tại các bến bãi trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sở Ngoại vụ, tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong phối hợp, hỗ trợ thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động đối ngoại của các cơ quan, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội đàm trực tuyến cấp tỉnh - khu giữa lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn với lãnh đạo chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Công an tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu; tích cực thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tiết phương tiện trên các tuyến quốc lộ, đường ra cửa khẩu, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường, các điểm xảy ra ùn tắc phương tiện; phối hợp tổ chức triển khai bảo hiểm bắt buộc đối với phương tiện Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, tình hình dịch COVID-19, công tác chỉ đạo, triển khai phòng, chống dịch COVID-19, các quy định về quản lý biên giới, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh.

UBND các huyện Cao Lộc, Văn Lãng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch COVID-19, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn; hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai thực hiện đầu tư các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh bến bãi; tổ chức thu giá dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo đúng quy định; tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong khu vực các bến bãi.

 Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

The Travel đã đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách '10 Kỳ quan Thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới'
The Travel đã đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách '10 Kỳ quan Thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới'

Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel đã đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách '10 Kỳ quan Thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới'.

Tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ cây dược liệu
Tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ cây dược liệu

Tỉnh Lào Cai đang triển khai những mô hình trồng cây dược liệu theo hướng hàng hóa, từ đó khai thác được tiềm năng, góp phần quan trọng trong việc tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Bến Tre: Trao tặng nhà Đại đoàn kết tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri
Bến Tre: Trao tặng nhà Đại đoàn kết tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri

Ngày 10/12/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre phối hợp UBND xã Phước Ngãi, Ba Tri đã tổ chức chương trình trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Đường, sinh năm 1950, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, ngụ ấp Phú Long, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Apple chặn đứng ứng dụng mở rộng khả năng tương tác của điện thoại Android với dịch vụ iMessage
Apple chặn đứng ứng dụng mở rộng khả năng tương tác của điện thoại Android với dịch vụ iMessage

Theo BGR, ngay sau khi ứng dụng Beeper Mini đưa iMessage lên Android, gã khổng lồ Cupertino đã có động thái mạnh tay đầu tiên. Vào thứ Sáu ngày 08/12, nhiều người dùng bắt đầu báo cáo sự cố xảy ra trên ứng dụng, Beeper cũng chia sẻ trên X rằng nhóm đang điều tra các báo cáo về sự cố gửi và nhận tin nhắn.

Bình Định xúc tiến đầu tư tại Công ty năng lượng Supercool - UAE
Bình Định xúc tiến đầu tư tại Công ty năng lượng Supercool - UAE

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định vừa có buổi làm việc với Công ty Supercool, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã giới thiệu và mời gọi Công ty Supercool và các doanh nghiệp UAE đầu tư vào Bình Định một số lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo, cảng, xe điện, điện tử, hydrogen.....