Điểm sáng nổi bật ngành Giáo dục năm 2017

07:28:00 01/01/2018

THCL - Bộ GD&ĐT vừa công bố 9 kết quả giáo dục nổi bật năm 2017. Trong đó, ấn tượng nhất về Kỳ thi THPT quốc gia gọn nhẹ, giảm áp lực cho thí sinh và xã hội; Các đội tuyển Olympic đạt thành tích cao; Thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể…

Ngày 28/12, Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục năm 2017. Trong đó nêu rõ, năm 2017, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về GD&ĐT. Các nhiệm vụ đặt ra cho ngành được cụ thể hóa theo từng năm, từng giai đoạn với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Về 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở GD&ĐT; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục các cấp; Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

Ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; Hội nhập quốc tế trong GD&ĐT; Tăng cường nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao

5 nhóm giải pháp cơ bản gồm: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giáo dục; Nâng cao năng lực đội ngũ của CBQL giáo dục các cấp; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác truyền thông về giáo dục

Những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2017 đã có tác động sâu rộng đến nhận thức cũng như hành động của toàn ngành, tạo nên những bước chuyển biến tích cực.

Ngày 29/12, Bộ GD&ĐT công bố 9 kết quả giáo dục nổi bật năm 2017, gồm: Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH thành công, gọn nhẹ, giảm tốn kém, giảm áp lực cho thí sinh và xã hội; Các đội tuyển Olympic đạt thành tích cao nhất trong lịch sử; Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; Hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật Giáo dục ĐH;

Tăng cường kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục ĐH; Nhiều tấm gương người tốt việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học; Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chấn chỉnh các hoạt động ngoài chuyên môn; Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nhà giáo, CBQL

Hoan Nguyễn

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng