FLC sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4% vào 15/8

22:14:00 07/08/2018

THCL - Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4%.

Theo đó, FLC dự kiến 15/8 tới đây sẽ chốt quyền để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả là 4%/vốn điều lệ tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới.

FLC sẽ phát hành hơn 27,3 triệu cp với tổng giá trị theo mệnh giá là trên 273 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 trị giá gần 1.800 tỷ đồng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của FLC dự kiến sẽ tăng lên 7.100 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 710 triệu cổ phiếu lưu hành.

Từ khi thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 18 tỷ đồng, Tập đoàn FLC đã nhiều lần chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cho cổ đông chiến lược, trả cổ tức bằng cổ phiếu, ... để tăng vốn điều lệ lên mức 6.830 tỷ đồng như hiện nay.

Sau đợt trả cổ tức này, FLC còn có kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 42%) với giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu.

Ngọc Linh

 

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng