Giải ngân vốn trái phiếu chính phủ DA hầm đường bộ Đèo Cả

21:07:00 23/01/2017

THCL Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải ngân vốn trái phiếu chính phủ cho Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm cả hầm đèo Cù Mông và mở rộng hầm đường bộ Hải Vân).

Phối cảnh dự án hầm đường bộ đèo Cả

Về lãi suất vốn vay, Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng mức lãi suất vốn vay đối với hạng mục hầm Hải Vân theo cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 979/TTg-KTN ngày 05/7/2013.

Về tỷ lệ vốn chủ sở hữu, Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo đúng Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đối với kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng kinh phí còn dư để thanh toán kinh phí xây dựng hầm Đèo Cả (bao gồm cả phần lãi vay BOT hầm Đèo Cả) và cho phép giải ngân trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sớm để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công.

Về hỗ trợ trong công tác giải ngân và thực hiện Dự án, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Kiểm toán Nhà nước và yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thiện các thủ tục trong quá trình thực hiện Dự án.

Thảo Nguyên

Thực phẩm nhập lậu gia tăng, cơ quan chức năng gặp khó

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành