Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Hà Nội: Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2019

01:11:00 08/01/2019

THCL - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về Kiểm tra công vụ năm 2019.

 

Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp Thành phố đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; xây dựng đội ngũ  CB, CC, VC có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Ảnh minh họa

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của CB, CC, VC; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của CB, CC, VC, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp CB, CC, VC, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.

Yêu cầu hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

Đối tượng kiểm tra là các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao; CB, CC, VC, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Nội dung kiểm tra việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng, Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2019 của UBND Thành phố; các văn bản chỉ đạo của Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của CB, CC, VC, người lao động; trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức... Thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị.

Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng... Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra); Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Nguyễn Tuệ

Bản tin cuối tuần số 8: Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì nghi 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành