Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Hà Nội: Sẽ tinh giản thêm hơn 4.000 công chức, viên chức trong năm 2019

08:42:00 06/12/2018

THCL - Ngày 5/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2019 với 100% đại biểu tán thành. Năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục giảm 664 biên chế công chức, gần 3.700 biên chế viên chức.

Ảnh minh họa

TP đã phê duyệt toàn bộ đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị thực hiện rà soát cơ cấu công chức, viên chức theo đề án, thực hiện nghiêm sắp xếp theo đúng khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm. Kết quả bước đầu đã phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sở trường công tác của từng cán bộ; các cán bộ có thể thực hiện các công việc có tính tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn, sẵn sàng làm các vị trí khác nhau để thực hiện công tác luân chuyển cán bộ hoặc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội cho thấy, trong năm 2018, việc thực hiện biên chế đã đảm bảo theo đề án vị trí việc làm của các đơn vị, cơ bản số biên chế công chức, viên chức thực hiện đều thấp hơn Nghị quyết giao. Một số kết quả nổi bật là việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo, đã giải thể cơ quan thường trực BCD giải phóng mặt bằng, đưa đội quản lý trật tự xây dựng đô thị về trực thuộc các quận, huyện, thị xã...

Cũng trong năm 2018, việc thực hiện biên chế đã bảo đảm theo đề án vị trí việc làm của các đơn vị, cơ bản số biên chế công chức, viên chức thực hiện đều thấp hơn Nghị quyết giao; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tiếp tục được thực hiện bài bản, khoa học, công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, TP đã nghiên cứu các đề án như Đề án thí điểm thực hiện các mô hình mới về tố chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý các quận, huyện, thị xã; Đề án về thực trạng, giải pháp nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Sau khi xem xét, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2019. Cụ thể biên chế công chức là 8.227 biên chế (trong đó dự phòng: 17 biên chế), giảm 664 biên chế so với năm 2018. Số lượng viên chức toàn thành phố là 123.765 biên chế (dự phòng: 36; giảm 3.692 so với năm 2018).

Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND TP lưu ý tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù về khuyến khích các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế củaTP, báo cáo đề xuất với HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền; Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của HĐNDTP; xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND TP để tổ chức thi tuyển; nếu thi tuyển không được dứt khoát chấm dứt hợp đồng.

Trong năm 2019, UBND TP phải xây dựng kế hoạch để xử lý xong dứt điểm 242 lao động hợp đồng theo chỉ tiêu của lực lượng Thanh tra xây dựng cũ, nay đã chuyên giao về UBND các quận, huyện, thị xã; Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc các cơ quan thuộcTP.

Hằng Vương 

Bản tin cuối tuần số 8: Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì nghi 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành