Hà Nội: Sử dụng 100% số tiền Quỹ vì người nghèo để ủng hộ người nghèo

13:51:00 21/10/2018

THCL - UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 5049/UBND-KT, cho ý kiến về kinh phí quản lý Quỹ vì người nghèo.

Hà Nội: Sử dụng 100% số tiền Quỹ vì người nghèo để ủng hộ người nghèo - Hình 1

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc kinh phí quản lý Quỹ vì người nghèo, đồng thời, xét đề nghị của Sở Tài chính, UBND Thành phố yêu cầu ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thuộc thành phố sử dụng 100% số tiền Quỹ vì người nghèo ở các cấp tiếp nhận được để ủng hộ cho người nghèo. Về công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, các chi phí khác phục vụ công tác quản lý Quỹ vì người nghèo, hàng năm, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thuộc thành phố lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp quyết định theo quy định.

Trong công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan liên quan lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí quản lý Quỹ vì người nghèo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí dự toán kinh phí công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, các chi phí khác phục vụ công tác quản lý Quỹ vì người nghèo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện hằng năm theo quy định để chi công tác tuyên truyền, chi kiểm tra, giám sát, khen thưởng, chi khác phục vụ công tác quản lý Quỹ vì người nghèo cho ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; chỉ đạo UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách xã hằng năm theo quy định để chi công tác tuyên truyền, khen thưởng, chi khác phục vụ công tác quản lý Quỹ vì người nghèo cho ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Đinh Hoàng

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành