Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ cụ thể trong phát triển hệ thống nước sạch lộ trình đến 2020

06:55:00 13/06/2018

THCL - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.

Thực hiện bổ sung hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn nước sạch uống tại vòi. Ảnh: Minh họa

Theo đó, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện, hoàn thành trong năm 2018 (04 dự án), tăng công suất thêm: 335.000m3/ngđ; Các dự án hoàn thành giai đoạn 2019, 2020 (07 dự án), tăng công suất thêm: 1.015.000 m3/ngđ.

Các dự án phát triển mạng lưới cấp nước: Các dự án đã xây dựng trong năm 2017 (14 dự án) với quy mô 34 xã, 70.391 hộ, 281.564 người: Hoàn thành đầu tư mạng lước cấp nước phân phối, dịch vụ đảm bảo sẵn sàng đấu nối cấp nước cho người dân.

Các dự án triển khai thực hiện xây dựng trong năm 2018 (09 dự án) với quy mô 78 xã, 168.295 hộ, 673.180 người: Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước đồng bộ với các dự án phát triển nguồn tập trung hoàn thành năm 2018 để nâng tỷ lệ khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch lên khoảng 55%.

UBND Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển mạng lưới cấp nước cho các xã chưa có hệ thống nước sạch trên địa bàn các huyện: Mê Linh, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, phấn đấu trong năm 2018, 100% các xã đều có Nhà đầu tư nghiên cứu triển khai dự án cấp nước sạch.

Các dự án dự kiến hoàn thành giai 2019, 2020: Chủ đầu tư các dự án cấp nước khẩn trương đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước từ nguồn nước tập trung giai đoạn đến năm 2020, phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy nước theo quy hoạch; Phấn đấu phát triển mạng cấp nước khu vực nông thôn đến năm 2019 đạt trên 80%; Phấn đấu hoàn thiện mạng lưới cấp nước phân phối dịch vụ khu vực nông thôn đảm bảo người dân được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch đạt 100% vào năm 2020.

Thực hiện các chỉ tiêu định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 2055/QĐ-TTg ngày 20/12/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể : Đến năm 2020: Tỷ lệ dân cư đô thị Trung tâm được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 150-160 lít/ngày; tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh đạt 90-100% với tiêu chuẩn dùng nước 120-140 lít /ngày; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 90-100% với tiêu chuẩn dùng nước 100-110 lít /người ngày. Giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2020 đạt dưới 18%.

Các Nhà đầu tư hoàn thiện quy trình quản lý, vận hành, rà soát; Thực hiện bổ sung hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn nước sạch uống tại vòi; Bảo dưỡng, xúc rửa, nâng cấp hệ thống đường ống dẫn nước, đảm bảo vận hành ổn định; Hoàn thiện đấu nối cấp nước bổ sung cho các hộ dân có nhu cầu trong khu vực các dự án đã đầu tư xây dựng mạng cấp nước với lộ trình thực hiện đến năm 2020.

Các công ty kinh doanh nước sạch, các nhà đầu tư đã đầu tư nguồn tập trung, mạng lưới cấp nước trước đây thực hiện rà soát thực trạng các nhà máy nước, các trạm cấp nước để xây dựng kế hoạch, lộ trình điều chỉnh, bổ sung công nghệ xử lý nước hiện đại, triển khai xúc xả, thay thế đường ống đã xuống cấp đảm bảo chất lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn uống tại vòi; báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp trước ngày 31/10/2018. Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/11/2018.

Đề nghị Bộ Y tế, Cục Quản lý Môi trường Y tế hướng dẫn, ban hành tiêu chuẩn về nước sạch uống trực tiếp tại vòi với lộ trình thực hiện đến năm 2020.

Linh Tuệ(t/h)

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành