Hải Dương: Phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Mầm non Hiệp Cát

23:55:00 15/09/2017

THCL - Theo Văn bản số 218/TB-UBND của UBND huyện Nam Sách về thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với Ban giám hiệu Trường Mầm non Hiệp Cát, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

 

Nhiều sai phạm trong thu - chi

Nhiều người dân gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng, tố cáo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hiệp Cát đã sai phạm trong quá trình chi tiêu các khoản tiền mà người dân đóng góp như tiền văn phòng phẩm, tiền Xã hội hóa, quỹ Hội phụ huynh, tiền vệ sinh... khiến dư luận bức xúc. 

Để làm rõ nội dung đơn thư tố cáo này, UBND huyện Nam Sách đã thành lập Đoàn kiểm tra. Theo đó, quá trình kiểm tra, phát hiện hàng loạt sai phạm về thu - chi, tại Trường Mầm non Hiệp Cát; chỉ rõ sai phạm của cá nhân, tập thể lãnh đạo nhà trường và yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, Văn bản số 218/TB-UBND của UBND huyện Nam Sách về kết quả nội dung đơn thư tố cáo, nêu rõ: Trong quá trình kiểm tra, phát hiện nhà trường chưa xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ về việc thu, chi các khoản, không công khai quyết toán các khoản thu - chi, đóng góp của phụ huynh học sinh.

Nhà trường không thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết văn phòng phẩm, đồ dùng học tập. Cuối năm học, nhà trường có thực hiện việc kiểm kê đồ dùng học tập làm căn cứ để mua sắm đồ dùng cho năm sau, nhưng việc kiểm kê chỉ mang tính hình thức. Nhiều nội dung chi mua đồ dùng học tập, đồ chơi, thiết bị không đúng với danh mục được quy định tại thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được đơn thư tố cáo, Đoàn kiểm tra UBND huyện phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Mầm non Hiệp Cát

Trong các năm học 2014 - 2015; 2015 - 2016 và kỳ I năm học 2016 - 2017, nhà trường chi tiền cô nuôi, trực trưa không thỏa thuận, thống nhất với phụ huynh học sinh. Thanh toán tiền công cô nuôi cho bà Mạc Thị Thủy, nhưng thực tế bà Thủy không làm cô nuôi. Lập chứng từ thanh toán tiền công cô nuôi, trực trưa cho bà Trần Thị Nết, nhưng thực tế bà Nết không làm cô nuôi, trực trưa. Bà Nết không nhận tiền mà để lại quỹ nhà trường.

Ngoài ra, nhà trường đã chi một số khoản không đúng mục đích, dùng tiền nguồn quỹ than củi để thanh toán tiền nước sạch dùng chung cho toàn trường là không đúng quy định. Nhà trường không mở sổ theo dõi việc giao nhận, cấp phát vật tư, hàng hóa. Việc quản lý, cấp phát các chất tảy rửa, vệ sinh cho giáo viên chủ nhiệm còn buông lỏng, chưa chặt chẽ. Không mở sổ theo dõi việc cấp nước uống giữa nhà trường với các lớp.

Về thu, chi tiền ăn bán trú trong các năm học 2014 - 2015; 2015 - 2016 và học kỳ I 2016 - 2017, nhà trường còn buông lỏng quản lý, quản lý chưa chặt chẽ. Không có chứng từ thể hiện việc thanh toán với các nhà cung cấp thực phẩm. Về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cấp trong 3 năm (2014, 2015, 2016), nhà trường đã lập chứng từ hợp đồng đối với bà Trần Thị Ái Vân, phụ lớp 3TC năm học 2013 - 2014 với mức tiề công là 1.818.000 đồng. Trên thực tế, bà Vân không tham gia giảng dạy tại trường.

Nhà trường không thực hiện đúng quy định việc chi trả tiền lương tăng thêm đối với viên chức và giáo viên hợp đồng hưởng lương có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài chính trong việc tổ chức bình xét không đúng với 10 người trong tổng số 14 giáo viên. Chưa thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm từ tháng 1 - 12/2015 đối với 7 giáo viên.

Trong quá trình xác minh đơn thư tố cáo, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhà trường còn thu một số khoản như thu tiền mua cây xanh, thu tiền lắp điều hòa…

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán “dính” sai phạm

Trước sai phạm của các cá nhân liên quan, Đoàn kiểm tra xác định trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Cát đã vi phạm công tác quản lý tài chính, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của kế toán và thủ quỹ nhà trường.

Chỉ đạo cán bộ kế toán, thủ quỹ lập chứng từ kế toán không đúng trong hợp đồng với bà Trần Thị Ái Vân… Không tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để triển khai kế hoạch thu đầu năm và quyết toán các khoản thu, chi đóng góp của phụ huynh. Không thực hiện kiểm tra, giám sát việc mua đồ dùng đồ chơi, thiết bị của học sinh dẫn đến việc mua không đúng quy định trong danh mục học sinh phải mua. Chỉ đạo cán bộ kế toán, thủ quỹ nhà trường lập chứng từ kế toán không đúng để thanh toán…

Trường Mầm non Hiệp Cát

Đối với bà Nguyễn Thị Thoa, Phó hiệu trưởng nhà trường, Đoàn kiểm tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng cùng kế toán, thủ quỹ lập chứng từ không đúng để thanh toán từ ngân sách và chi không đúng nguyên tắc trong việc mua cây xanh, vẽ tranh tường. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra các sai phạm: Chịu trách nhiệm liên đới trong thu, chi quỹ cô nuôi, trực trưa để xảy ra các sai phạm như đã nêu; không thực hiện theo dõi mở sổ đồ dùng bán trú, không kiểm kê, mở sổ theo dõi giao nhận đồ dùng bán trú với giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó hiệu trưởng nhà trường chưa làm tròn trách nhiệm trong ban giám hiệu, giám sát việc thực hiện các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không căn cứ vào các văn bản hướng dẫn mua đồ chơi, thiết bị, tham mưu cho hiệu trưởng mua đồ dùng, thiết bị không thuộc danh mục học sinh phải mua. Không thực hiện kiểm kê, mở sổ theo dõi đồ dùng, thiết bị của từng lớp.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng xác định trách nhiệm đối với bà Lê Thị Huyền - Kế toán nhà trường đã vi phạm nguyên tắc tài chính, chuyên môn kế toán, tham mưu không đúng với Hiệu trưởng nhà trường. Bà Bùi Thị Thu Giang, Thủ quỹ nhà trường vi phạm nguyên tắc tài chính, trình bày không trung thực với Đoàn xác minh, gây khó khăn trong việc giải quyết đơn thư tố cáo.

UBND huyện Nam Sách đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hiệu trường; bà Nguyễn Thị Thoa, Phó hiệu trưởng; bà Lê Thị Huyền, Kế toán; bà Bùi Thị Thu Giang, Thủ quỹ vì có những vi phạm nêu trên.

Hội đồng nhà trường cần kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với bà Nguyền Thị Tuyết, Phó hiệu trưởng nhà trường theo quy định. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan, đã để Trường Mần non Hiệp Cát xảy ra những vi phạm nêu trên.

Bùi Tú

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành