Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hải Phòng: Hiệu sách Mai thuộc công ty TNHH SX TM Lê Hải Long bán hàng không có nhãn phụ Tiếng Việt

Tòa soạn Thương hiệu và Công luận nhận được phản ánh của người tiêu dùng về việc tại hiệu sách Mai 183 Ngô Gia Tự, Hải An, TP. Hải Phòng có bày bán nhiều sản phẩm 100% chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt.

Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai không có nhãn phụ, không có giá niêm yết
Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai không có nhãn phụ Tiếng Việt, không có giá niêm yết. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Hiệu sách Mai thuộc công ty TNHH sản xuất thương mại Lê Hải Long (công ty) có 2 cơ sở: Cơ sở 1 tại 183 Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP. Hải Phòng và cơ sở 2 tại 179 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (đang tạm nghỉ). Ngoài việc bán lẻ công ty còn là đơn vị phân phối cung cấp nhiều mặt hàng cho các hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ, không có giá niêm yết
Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt, không có giá niêm yết. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Mục sở thị tại hiệu sách Mai số 183 Ngô Gia Tự, Hải An, TP. Hải Phòng, ngay cửa ra vào tầng 1 hiệu sách bày nhiều giấy A4, phía trong hiệu sách có nhiều mặt hàng văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, các mặt hàng từ dao dọc giấy, kéo, bút các loai, sổ, màu túi xách,… Các sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại đây hầu hết không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt. Mặc dù là công ty nhưng với hóa đơn mua hàng trên 200 nghìn đồng người tiêu dùng cũng không được xuất hóa đơn điện tử.

Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ, không có giá niêm yết.
Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Theo khoản 3 điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa:

“3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng Tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng Tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng Tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.”

Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ, không có giá niêm yết.
Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt, không có giá niêm yết. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Được biết, công ty cũng là đơn vị cung cấp và phân phối một số mặt hàng cho cửa hàng Một giá Khánh Chi tại 29A Ngô Quyền, thị trấn An Lão – hộ kinh doanh cách đây không lâu bị phản ánh bán hàng hết “date”, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn phụ đối với hàng hóa 100% chữ ngước ngoài, hàng giả nhãn hiệu.

Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ, không có giá niêm yết.
Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt, không có giá niêm yết. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Trách nhiệm về ghi nhãn hàng hóa thuộc về tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 4 điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa như sau:

- Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.

- Hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa của mình.

- Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định này.

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định này.

Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ, không có giá niêm yết.
Sản phẩm 100% chữ nước ngoài tại hiệu sách Mai nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt, không có giá niêm yết. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Căn cứ tại khoản 1 điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 48 điều 2 Nghị định 126/2021/NĐ-CP quy định:

"1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đã có nhãn gốc nhưng không đọc được các nội dung trên nhãn theo quy định pháp luật mà các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa không khắc phục được, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đã có nhãn gốc nhưng chưa có nhãn phụ khi làm thủ tục thông quan:

  1. a) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa;
  2. b) Nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa hàng nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.”
Tầng 1 hiệu sách Mai tại số 183 Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP. Hải Phòng
Tầng 1 hiệu sách Mai tại số 183 Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP. Hải Phòng. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Tại khoản khoản 2 điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 49 điều 2 Nghị định 126/2021/NĐ-CP quy định:

"2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên được quy định như sau:

  1. a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
  2. b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
  3. c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
  4. d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

  1. e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
  2. g) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
  3. h) Phạt tiền gấp 02 lần mức tiền phạt quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản này trong trường hợp hàng hóa vi phạm là: lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thực phẩm chức năng."
Công ty cũng là đơn vị cung cấp và phân phối một số mặt hàng cho cửa hàng Một giá Khánh Chi
Công ty cũng là đơn vị cung cấp và phân phối một số mặt hàng cho cửa hàng Một giá Khánh Chi. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Nhằm xác minh nội dung phản ánh, phóng viên Thương hiệu và Công luận đã liên lạc đặt lịch làm việc với công ty. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe phóng viên trao đổi về nội dung hàng hóa tại hiệu sách Mai bị phản ánh có 100% chữ nước ngoài không có nhãn phụ Tiếng Việt thì người phụ trách của công ty tắt máy.

Quỳnh Nga

Bài liên quan

Tin mới

Hà Nội thu giữ 1.800 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Hà Nội thu giữ 1.800 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phối hợp cơ quan chức năng thu giữ 1.800 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây
Xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây

Liên quan đến ca bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) này, theo báo cáo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC - Đồng Nai) đó là bệnh nhân nam, 25 tuổi, thường trú tại xã Xuân Trường, H. Xuân Lộc.

Khách bay quốc tế tăng mạnh so cùng kỳ năm trước
Khách bay quốc tế tăng mạnh so cùng kỳ năm trước

Theo Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), 9 tháng đầu năm 2023, các cảng hàng không trên cả nước đón 89 triệu lượt khách, tăng 20% so cùng kỳ năm trước.

BAC A BANK chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu trái phiếu ra công chúng
BAC A BANK chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu trái phiếu ra công chúng

Thấu hiểu nhu cầu đầu tư của Khách hàng, trên cơ sở củng cố lợi ích song phương, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán sản phẩm Trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 Đợt 3 từ ngày 25/09/2023 đến 9h sáng ngày 16/10/2023, với tổng giá trị chào bán hơn 3.000 tỷ đồng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội nông dân trong thực hiện khát vọng phát triển
Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội nông dân trong thực hiện khát vọng phát triển

Ngày 25/9, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có bài phát biểu chỉ đạo. Thương hiệu & Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Thanh Hóa: Tập trung tăng cường công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ
Thanh Hóa: Tập trung tăng cường công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ

Sáng 25/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh - triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) và tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh.