Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Huyện Giao Thủy về đích nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Nam Định

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Nam Định và quyết tâm, đồng lòng cao của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân, huyện Giao Thủy đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về đích huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh.

Huyện Giao Thủy về đích huyện nông thôn mới nâng cao
Huyện Giao Thủy về đích huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Nam Định

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 vừa công nhận huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và tiến hành lập hồ sơ trình Trung ương ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Giao Thủy có 18/22 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tại các xã này, 100% đường thôn được cứng hóa đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các thôn, xóm, tổ dân phố thường xuyên phát động nhân dân, hội viên của các tổ chức đoàn thể tham gia dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường, hệ thống điện đạt chuẩn. Đến thời điểm hết năm 2023, tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, ổn định đạt 100%. Toàn huyện có 67/67 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ I trở lên (đạt tỷ lệ 100%); có 86,45% người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh (tăng 55% so khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017); có 206 điểm wifi công cộng miễn phí, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin theo quy định. 

Huyện chỉ đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn chú trọng phát triển, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhà văn hoá các thôn, xóm tiếp tục được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đầu tư trang thiết bị, ngày càng phát huy hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ, tết.

Hằng năm, huyện tổ chức trên 230 cuộc giao lưu, hội thi văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao, trò chơi dân gian; thành lập và duy trì hoạt động 46 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được chú trọng thực hiện, nhất là xây dựng gia đình, xóm văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Năm 2023, huyện có 118 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa, trong đó có 91/118 xóm văn hóa 5 năm liên tục (đạt 77,1%). 100% khu dân cư giữ vững nền nếp “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; 93,8% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 83,4%.

Cùng với sự phát triển của huyện, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy từng ngày phát triển bền vững
Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy từng ngày phát triển bền vững

Lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy cho biết: "Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong huyện cùng các doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao - huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là tiền đề, động lực để hiện thực hóa mục tiêu, nhằm nâng cao đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng huyện ngày càng phát triển giàu mạnh, bền vững".

Huyện chú trọng công tác tuyên truyền, để toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng, các tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các phong trào quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tổ chức trồng hoa, cây xanh ven đường, lắp điện chiếu sáng tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp... được các cấp, các tổ chức đoàn thể của huyện phát động sôi nổi. Huyện triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tổng kết, đánh giá các mô hình điểm, nhân rộng các điển hình, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo.

Huyện tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang được tích cực triển khai xây dựng, với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng như: dự án cải tạo, xây mới cầu Diêm, cầu Giao Hà, cầu Giao Nhân; chỉnh trang, cải tạo vỉa hè thị trấn Ngô Đồng; kè sông các xã: Bạch Long, Giao Tiến, Hoành Sơn, Giao Lạc; triển khai xây dựng tuyến đường Lạc Lâm, Thiện Lâm, kè Giao Sơn, khu du lịch biển Quất Lâm, các khu dân cư tập trung và một số dự án đầu tư xây dựng quan trọng khác. Đồng thời, tuyến đường trọng điểm quốc gia của tỉnh như: tuyến đường bộ ven biển, tỉnh lộ 484 đi qua địa bàn đang được tích cực triển khai xây dựng - khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo, động lực mới và sự đột phá trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Giao Thủy thành lập 2 cụm công nghiệp Thịnh Lâm và Giao Thiện. Các cụm công nghiệp đều nằm trong phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long. Đây là những dự án lớn, sử dụng công nghệ cao, có ý nghĩa lan tỏa, tác động quan trọng tới uy tín, môi trường đầu tư của huyện và sẽ tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách những năm tiếp theo...

Cơ sợ hạ tầng giao thông các xã của huyện Giao thủy được đầu tư xây dựng khang trang
Cơ sợ hạ tầng giao thông các xã của huyện Giao thủy được đầu tư xây dựng khang trang

Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Giao Thủy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với nâng cấp lên đô thị loại III. Trong năm 2024, huyện phấn đấu có thêm các xã Giao Nhân, Hồng Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã Giao Long, Giao Yến, Giao Thiện, Giao Châu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng thêm khoảng 50 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân; duy trì tỷ lệ dân số khu vực nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Từ năm 2025 - 2030 có 100% xóm, tổ dân phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tất cả 20 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu huyện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân đạt trên 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%...

Phạm Thịnh

Bài liên quan

Tin mới

Apple được đồn đoán sẽ ra mắt mẫu iPhone Plus bằng iPhone Slim
Apple được đồn đoán sẽ ra mắt mẫu iPhone Plus bằng iPhone Slim

Các tin đồn về iPhone Slim xuất hiện không lâu sau khi Apple giới thiệu mẫu iPad Pro siêu mỏng vào tháng Năm và biến nó trở thành mẫu smartphone được thiết kế lại lớn nhất kể từ khi iPhone X xuất hiện. Giờ đây, một bài đăng mới trên X từ nhà phân tích Ming-chi Kuo cho thấy kế hoạch ra mắt mẫu iPhone 17 Slim có thể bị trì hoãn.

Quảng Ninh: Cứu nạn thành công 7 ngư dân gặp nạn trên biển
Quảng Ninh: Cứu nạn thành công 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Đồn Biên phòng Thanh Lân (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) vừa tham gia cứu nạn thành công 7 ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển.

Tăng cường quản lý chất lượng, giá cả hàng hóa tại Khu du lịch biển Hải Tiến
Tăng cường quản lý chất lượng, giá cả hàng hóa tại Khu du lịch biển Hải Tiến

Khu du lịch biển Hải Tiến đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng nói chung và du khách nói riêng và thiết lập trật tự trong hoạt động mua bán, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa những tổ chức, cá nhân kinh doanh với nhau tại khu du lịch.

Supe Lâm Thao báo cáo lãi quý II cao nhất 8 năm
Supe Lâm Thao báo cáo lãi quý II cao nhất 8 năm

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS - sàn HNX), lợi nhuận quý II/2024 đã tăng mạnh bất chấp nhận doanh thu giảm 30% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính bởi biên lợi nhuận gộp hồi phục mạnh.

Hà Tĩnh huy động hơn 83 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo
Hà Tĩnh huy động hơn 83 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Từ đầu năm 2024 đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được 18 tỷ đồng và nguồn an sinh xã hội vận động được hơn 65 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Dự báo chứng khoán tuần tới
Dự báo chứng khoán tuần tới

VN-Index tuần qua đã để mất mốc 1.265 điểm. Tuần tới, giới phân tích cho rằng xu hướng đi ngang có thể kéo dài.