Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Kết luận của Thanh Chính phủ về việc chuyển đổi công năng sân golf Phan Thiết

Nguyên Bí thư tỉnh Bình Thuận có đơn kiến nghị việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu đô thị có biểu hiện sai trái, tiêu cực, lợi ích nhóm câu kết với doanh nghiệp biến đất công thành đất tư nhân không đúng với quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ,... Liên quan tới vấn đề này Thanh tra Chính phủ đã có kết luận.

Nguyên bí thư tỉnh Bình Thuận “tố” gì?

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có kết quả kiểm tra phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu đô thị.

Kết luận của Thanh Chính phủ về việc chuyển đổi công năng sân golf Phan Thiết - Hình 1

Toàn cảnh Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết của Tập đoàn Rạng Đông - Ảnh  DĐDN

Cụ thể, theo báo cáo số 892 cuả Thanh tra chính phủ ra ngày 6/6/2019 báo cáo tới Thủ tướng Chính phủ liên quan tới đơn phản ánh của ông Đinh Trung, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, phản ánh kiến nghị về việc chuyển đổi công năng của sân golf Phan Thiết sang khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Ông Trung cho rằng: Việc chuyển đổi này có biểu hiện sai trái, tiêu cực, lợi ích nhóm câu kết với doanh nghiệp biến đất công thành đất tư nhân không đúng với quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ,... Không thu hồi khu đất sân golf Phan Thiết để đấu giá quyền sử dụng đất là trái quy định pháp luật về đất đai; việc định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất không sát giá thị trường gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc xác minh nội dung đơn phản ánh.

Xác minh quá trình chuyển đổi công năng của sân golf Phan Thiết sang khu đô thị, Thanh tra Chính phủ cho biết: Theo đề nghị của công ty CP Rạng Đông, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp ngày 4/3/2014. Tại cuộc họp, tất cả các ý kiến đều nhất trí cao việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân golf sang đất ở đô thị. Sau đó, Ban thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất để UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Thủ tướng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích hơn 620 nghìn m2 đất sân golf sang xây dựng khu đô thị.

Sau khi báo cáo Thủ tướng, Thủ tướng đã có văn bản đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Cơ quan này cũng tiến hành xác minh về nội dung tố cáo một số lãnh đạo tỉnh Bình Thuận câu kết, móc ngoặc với CĐT là Công ty CP Rạng Đông xóa bỏ sân golf để kinh doanh BĐS.

Ngoài ra, đơn phản ánh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nhưng UBND tỉnh không thu hồi đất sân golf khi chuyển mục đích sử dụng đất sang dự án khu đô thị mới là trái pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cho hay: Công ty CP Rạng Đông nhận chuyển nhượng vốn điều lệ từ công ty Regent International Overseas Corp và Công ty Golf và câu lạc bộ golf Phan Thiết. Công ty Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (được đổi tên từ Công ty Golf và câu lạc bộ golf Phan Thiết và là công ty con của Công ty CP Rạng Đông) là tổ chức kinh tế sử dụng đất trực tiếp. Khi có nhu cầu và nếu phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Do vậy, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc UBND tỉnh Bình Thuận cho phép chuyển mục đích đất thể dục thể thao sang đất ở đô thị là phù hợp Luật Đất đai 2013.

Tỉnh Bình Thuận không yêu cầu CĐT bố trí 20% quỹ đất ở để xây dựng NOXH

Về báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu đô thị của Thanh tra Chính phủ, trong đó liên quan đến nội dung phản ánh rằng “việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận không yêu cầu CĐT bố trí 20% quỹ đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án là chưa đúng quy định của pháp luật về nhà ở xã hội”, theo Thanh tra Chính phủ là có cơ sở một phần.

Kết luận của Thanh Chính phủ về việc chuyển đổi công năng sân golf Phan Thiết - Hình 2

Một góc tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết - Ảnh: Thanh niên.

Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có quy mô hơn 62ha và thực hiện đầu tư tại thành phố Phan Thiết (là đô thị loại II); theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, CĐT phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong tổng mặt bằng để xây dựng NOXH.

Theo quy định, việc CĐT lập, sở Xây dựng thẩm định và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không bố trí quỹ đất để xây dựng NOXH trong phạm vi dự án là chưa thực hiện đúng quy định theo Nghị định 188.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xin ý kiến và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, cho phép Công ty Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà CĐT thực hiện nghĩa vụ với nhà nước để đầu tư xây dựng NOXH tại 2 khu đất khác có tổng diện tích 8,57 ha. Việc làm này là chưa phù hợp với quy định bởi theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì việc nộp tiền quỹ đất xây dựng NOXH chỉ áp dụng đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô dưới 10ha.

Tuy nhiên trước khi thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xin ý kiến của Bộ Xây dựng và đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn, do đó việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hoán đổi 20% quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội “tuy không phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đã được Bộ Xây dựng, cơ quan hướng dẫn chuyên ngành cho phép là phù hợp”.

Xác định giá đất đất chưa chính xác, không sát giá thị trường

Đơn phản ánh cho rằng, UBND tỉnh Bình Thuận xác định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất chưa chính xác, không sát giá thị trường “có nguy cơ gây thiệt hại ngân sách nhà nước”, Thanh tra Chính phủ cho rằng là có cơ sở một phần.

Cụ thể theo kết luận của Thanh tra Chính phủ: “…Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án”.

Trên thực tế, Sở Xây dựng Bình Thuận tuy nhiều lần tham gia ý kiến bằng văn bản với UBND tỉnh và thể hiện quan điểm của Sở trong 5 cuộc họp được tỉnh tổ chức, nhưng chưa có ý kiến trực tiếp với bản thiết kế cơ sở của CĐT dự án.

UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng trong quá trình thẩm định thiết kế CĐT dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đã thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế… Đơn vị tư vấn thực hiện thẩm tra thiết kế chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra thiết kế của mình nên Sở Xây dựng không cần thuê đơn vị tư vấn theo quy định tại khoản 2 điều 21 nghị định 15/2013 NĐ/CP.

Về ý kiến này, Thanh tra Chính phủ cho rằng chưa chính xác và kết luận của Kiểm toán nhà nước (tại Thông báo kết quả kiểm toán số 39/TB-KTNN-KV XIII ngày 5/2/2018): “mặc dù được công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Quốc tế (ICCI) thẩm tra độc lập thiết kế cơ sở - dự toán tại văn bản số 228/BCTT là chưa chặt chẽ về thủ tục theo quy định của pháp luật xây dựng. Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng nên cần phải tiếp tục rà soát mức đầu tư dự án trên thực tế để đảm bảo chính xác theo quy định pháp luật xây dựng và pháp luật đất đai” là phù hợp.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức kiểm tra, rà soát lại thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; rà soát kiểm tra tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng được kiểm toán so với chi phí đầu tư xây dựng được thẩm tra, trường hợp thấp hơn chi phí đầu tư xây dựng trong phương án giá đất (1.693.637.072.523 đồng) thì tham mưu việc bổ sung tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước; Đôn đốc hướng dẫn CĐT hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định pháp luật.

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc chuyển 20% quỹ đất  xây dựng NOXH tại dự án Khu đo thị du lịch biển Phan Thiết theo kết luận của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo Kiểm toán kèm theo văn bản số 23/KTNN-TH ngày 12/1/2018.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hạn chế, thiếu sót… 

Trong phần kiến nghị của mình, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn nghiệp vụ cho địa phương bảo đảm đúng tinh thần của luật chuyên ngành.

 Kiều Tuyết

Bài liên quan

Tin mới

Tăng cường phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tăng cường phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Yên chỉ đạo các lực lượng chủ lực như: Công an, Quản lý thị trường, Công thương... tăng cường đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thu giữ giữ hàng nghìn chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
Thu giữ giữ hàng nghìn chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Long An đang xác minh, điều tra làm rõ 02 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tang vật thu giữ gồm gần 4.000 chai rượu ngoại; 7,3 tấn hàng hóa (quần áo, giày dép, túi xách,....) cùng nhiều thiết bị điện tử, đồ gia dụng các loại.

Kêu gọi 51 tàu cá di chuyển về nơi an toàn tránh bão Noru
Kêu gọi 51 tàu cá di chuyển về nơi an toàn tránh bão Noru

Tối 26/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kêu gọi 51 tàu cá với 437 ngư dân đang hoạt động khu vực giữa Biển Đông nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam và vào bờ để tránh báo Noru (cơn bão số 4).

Cách phục hồi di chứng tai biến mạch máu não và giải pháp từ Nattospes
Cách phục hồi di chứng tai biến mạch máu não và giải pháp từ Nattospes

Méo miệng, liệt nửa người, nói khó là những di chứng tai biến mạch máu não người bệnh thường gặp nhất. Những di chứng này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống và công việc của người bệnh. Tuy nhiên người bệnh hoàn toàn toàn có thể phục hồi di chứng tai biến mạch máu não nếu áp dụng đúng cách, đúng phương pháp.

Bắc Giang triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày thành lập tỉnh
Bắc Giang triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày thành lập tỉnh

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày thành lập tỉnh (10/10/1895 - 10/10/2022).

Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4
Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 26/09/2022 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương.