Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 40 tỷ USD trong tháng 3

22:02:00 16/04/2018

THCL - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 3/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt kim ngạch 40,01 tỷ USD, tăng mạnh 41,1% so với kết quả thực hiện của tháng 2 trước đó.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đạt 21,13 tỷ USD, tăng 47,5% so với tháng trước, nhập khẩu hàng hóa vào nước ta đạt 18,87 tỷ USD, tăng 34,5%.

Tính từ đầu năm đến hết  tháng 3 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 108,43 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 55,56 tỷ USD, tăng 24,8% và nhập khẩu đạt 52,87 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa của nước trong tháng 3/2018 có mức thặng dư 2,26 tỷ USD

Với kết quả xuất nhập khẩu nêu trên, cán cân thương mại hàng hóa của nước trong tháng 3/2018 có mức thặng dư 2,26 tỷ USD,  qua đó làm cho cán cân thương mại hàng hóa cả nước 3 tháng từ đầu năm 2018 có thặng dư 2,69 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3/2018 đạt 26,67 tỷ USD, tăng 40,8% so với tháng trước, qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 3 tháng từ đầu năm 2018 đạt 71,47 tỷ USD, tăng 20,8%, tương ứng tăng gần 8,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 15,25 tỷ USD, tăng 46,2% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu của khối này trong 3 tháng từ đầu năm 2018 lên 39,76 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2018 đạt 11,42 tỷ USD, tăng 34,2% so với tháng trước, đưa kim ngạch trong 3 tháng từ đầu năm 2018 đạt 31,71 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2018 đạt mức thặng dư 3,83 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại trong 3 tháng từ đầu năm 2018 lên mức thặng dư 8,05 tỷ USD.

Huy Trung

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng