Lạng Sơn: Cách ly y tế liên quan đến ca bệnh nhiễm Covid -19 trên địa bàn huyện Đình Lập

09:33:00 05/08/2020

THCL - Ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu ký ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.

Lạng Sơn: Cách ly y tế liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập                                                                                                                                                                                                         Lạng Sơn, cách ly y tế liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập

Quyết định nêu rõ: Thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19; thời gian cách ly từ hồi 00 giờ ngày 5/8/2020 đến khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố hết ca bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.

Giao Chủ tịch UBND huyện Đình Lập tổ chức triển khai các hoạt động cách ly tại khu 7, thị trấn Đình Lập và tiến hành cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan đến ca bệnh bảo đảm an toàn, đúng quy định và Kế hoạch số 44/KH-BCĐ, ngày 1/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đình Lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nguyễn Kiên

Giá hoa trên thị trường Hà Nội tăng mạnh dịp 20/10

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành