Lạng Sơn: Tăng cường hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

17:17:00 01/08/2020

THCL - Ngày 31/7, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 3097/VP-KGVX gửi Sở LĐTB&XH, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lạng Sơn: Tăng cường hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19Lạng Sơn, tăng cường hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Sau khi xem xét Báo cáo số 216/BC-SLĐTBXH, ngày 24/7/2020 của Sở LĐTB&XH tỉnh về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và đề xuất phương án hỗ trợ cho đối tượng không được quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Đến nay, tỉnh đã chi trả 163.745 triệu đồng cho 197.709 đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo (đạt 99% số kinh phí được phê duyệt); phê duyệt danh sách 5.252 đối tượng với tổng kinh phí 5.252 triệu đồng cho đối tượng là lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng, người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Tỉnh phê duyệt danh sách 999 đối tượng với tổng kinh phí 1.074 triệu đồng cho các đối tượng là thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hàng tháng, vợ liệt sỹ đi lấy chồng khác, hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay vẫn còn trên 5.000 người đề nghị phê duyệt hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Để bảo đảm công tác an sinh xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Dương Xuân Huyên chỉ đạo:

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát danh sách cụ thể từng trường hợp đề nghị hỗ trợ đúng với nguyên tắc tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Cụ thể, các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, gặp khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu. Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác các trường hợp trong danh sách đề nghị hỗ trợ; kết quả rà soát và đề nghị hỗ trợ báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở LĐTB&XH tỉnh) trước ngày 8/8/2020.

Giao Sở LĐTB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với  các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan bám sát nguyên tắc tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ để xây dựng tiêu chí cụ thể, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn của địa phương trong việc xét duyệt các trường hợp đề nghị hỗ trợ. Bảo đảm tiến độ rà soát và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/8/2020.

Giao Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan có các biện pháp cụ thể để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đặt biệt đối với đối tượng không quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2020.

Nguyễn Kiên

Giá hoa trên thị trường Hà Nội tăng mạnh dịp 20/10

 

 

 

 

  

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành