May Sông Hồng đăng ký niêm yết hơn 47 triệu cổ phiếu lên HoSE

20:14:00 12/10/2018

THCL - Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày 8/10 vừa qua HoSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần May Sông Hồng (Mã chứng khoán: MSH).

Cụ thể, May Sông Hồng đăng ký niêm yết 47.628.000 cổ phiếu trên HoSE tương ứng số vốn điều lệ 476.280.000.000 đồng của công ty.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với nửa đầu năm ngoái còn lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng gần 65%, lên trên 144 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản May Sông Hồng đạt 2.485 tỷ đồng. Nợ phải trả 1.586 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 794 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 176 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 2/2018 May Sông Hồng còn gần 237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 183 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 2 tỷ trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến 30/6/2018, May Sông Hồng có 5 cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 60,47% vốn điều lệ công ty. Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên website của May Sông Hồng, tỷ lệ sở hữu này đã thay đổi đáng kể ngay trước khi May Sông Hồng lên sàn.

Cụ thể, trong tháng 9/2018 vừa qua hàng loạt cổ đông nội bộ và người có liên quan đã liên tục thực hiện mua – bán lượng lớn cổ phần May Sông Hồng trên thị trường OTC. Điển hình như bà Bùi Thu Hà đã bán sạch hơn 3,37 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

May Sông Hồng tiền thân là Xí nghiệp may 1/7, được thành lập năm 1988 và đổi tên thành công ty May Sông Hồng từ năm 1993.

Ngọc Linh

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng