Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Nam Định tập trung phát triển bền vững hệ thống đô thị

Theo quy hoạch tỉnh Nam Định tầm nhìn đến năm 2050, Nam Định sẽ xây dựng 04 trung tâm đô thị. Đến nay, toàn tỉnh có thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu là đô thị loại IV và 15 đô thị loại V. Các đô thị của tỉnh đã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển các vùng phụ cận của các địa phương và trên toàn tỉnh.

Một góc thành phố Nam Định
Một góc thành phố Nam Định

Theo các chuyên gia, hệ thống đô thị Nam Định chưa tạo nhiều đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, do còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như: tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 20,3% - thấp hơn bình quân chung toàn quốc (33,8%). Khu vực có tốc độ đô thị hoá cao là dọc các tuyến Quốc lộ 21, Quốc lộ 10 - đây là trục động lực phát triển chính của tỉnh với các đô thị: thành phố Nam Định và các thị trấn Cổ Lễ, Xuân Trường, Quất Lâm, Rạng Đông, Quỹ Nhất.

Các đô thị hiện có của tỉnh đều ở quy mô vừa và nhỏ; nhiều điểm đô thị hóa còn mang tính tự phát từ các cụm điểm dân cư nông thôn, bám theo các trục quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ. Do đặc thù “đất chật người đông” nên mật độ phân bố đô thị của tỉnh là khá dày, trung bình 10,2 đô thị/1.000 km2 (bình quân mỗi huyện có 2 - 3 đô thị); cự ly phân bố trung bình khoảng 15-20 km/đô thị; đặc biệt ở các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Trực Ninh, các thị trấn chỉ cách nhau từ 5 - 7 km.

Cấu trúc các đô thị phần lớn theo mô tuýp phát triển hướng tâm với 01 trung tâm lớn và các trung tâm này thường là giao lộ liên vùng nên khi quy mô đô thị phát triển sẽ rất ảnh hưởng đến chất lượng đô thị (sinh thái, dịch vụ, di chuyển). Ngoài thành phố Nam Định có quy mô dân số khá lớn (hơn 23 vạn dân), được quy hoạch bài bản và xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ khá tốt, tiêu biểu cho diện mạo đô thị của tỉnh; các thị trấn còn lại phần lớn quy mô nhỏ, sức phát triển kém, hệ thống giao thông giản đơn, thiếu chiều sâu, chưa hình thành mạng lưới đường đô thị cụ thể và không tạo ra hình thái đô thị rõ rệt. Hệ thống đô thị với nhiều đô thị nhỏ, phân tán, dàn trải với hạ tầng dịch vụ thấp nên ít tạo được sức hút và lực kéo dịch cư lớn dẫn đến tỷ lệ đô thị hóa chưa cao (20,3%).

Theo thống kê của Sở Xây dựng Nam Định, toàn tỉnh có 16/17 đô thị chưa lập chương trình phát triển đô thị; trong đó có 04 đô thị (thị trấn Cồn, Yên Định (huyện Hải Hậu); Quỹ Nhất (huyện Nghĩa Hưng); Giao Thủy (trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ngô Đồng và các xã Hoành Sơn, Giao Tiến) hiện mới đang triển khai lập chương trình phát triển đô thị.

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính quy định, các đô thị hiện hữu phải được công nhận loại đô thị tương ứng, nhưng thực tế trên địa bàn tỉnh mới có 5/17 đô thị (thành phố Nam Định, Quỹ Nhất, Cát Thành, Ninh Cường, Thịnh Long) được cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị; 04 đô thị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính (Cồn, Yên Định, Quỹ Nhất, Giao Thủy) đã lập và thông qua đề án phân loại đô thị; còn lại 8/17 thị trấn hiện hữu chưa thực hiện lập đề án phân loại đô thị.

Đại diện Sở Xây dựng Nam Đinh cho biết, nguyên nhân tồn tại hạn chế này là do, một số địa phương trong tỉnh chưa quan tâm nhiều tới vị trí, tầm quan trọng của vấn đề phát triển đô thị; mặc dù UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhưng địa phương vẫn chưa lập chương trình phát triển và đề án phân loại đô thị để trình duyệt, công nhận. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực phát triển đô thị của nhiều địa phương còn hạn chế...

Huyện Giao Thuỷ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh Nam Định
Huyện Giao Thuỷ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh Nam Định

Trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/12/2023 xác định rõ:

"Phát triển hệ thống đô thị theo hướng hình thành các vùng đô thị lớn, nhằm tăng trưởng dân số dịch vụ và việc làm, định hướng dịch cư; làm đầu kéo phục vụ cho phát triển công nghiệp và dịch vụ trong tỉnh; hạn chế sự phát triển phân tán, tự phát, thiếu kiểm soát; ưu tiên phát triển trước hệ thống các trung tâm đô thị, thu hút đầu tư xã hội và tạo điểm tựa cho các khu dân cư và chức năng khác phát triển theo".

"Yêu cầu gắn kết không gian phát triển đô thị với không gian phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở liên kết, hỗ trợ giữa mạng lưới đô thị với các khu, điểm kinh tế và điểm dân cư nông thôn. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc nghiên cứu, phát triển các trọng điểm đô thị như: Thành phố Nam Định trở thành đô thị xanh, đô thị thông minh; đô thị Rạng Đông - Thịnh Long hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III; hình thành đô thị Cao Bồ và các đô thị ở Xuân Trường - Giao Thủy. Phát triển xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững".

Theo đó, phương án quy hoạch hệ thống đô thị của tỉnh Nam Định trong thời gian tới là phù hợp với định hướng của hệ thống đô thị quốc gia và với cấu trúc chiến lược tổng thể kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; phát triển có trọng điểm, với định hướng hình thành các đô thị lớn; đô thị bền vững thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện được chủ trương đó, trong thời gian tới toàn tỉnh sẽ tập trung phát triển các đô thị lớn, gắn kết với phát triển của từng vùng; có tính chất, chức năng, bản sắc nổi bật; bền vững; hoàn chỉnh mạng lưới đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh; làm cơ sở để lập chương trình phát triển, đề án đánh giá phân loại, nâng loại đô thị, thành lập cấp hành chính đô thị.

Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 21 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 32,2%; tập trung nguồn lực phát triển 04 khu vực đô thị lớn gồm thành phố Nam Định mở rộng; khu vực đô thị Cao Bồ; khu vực đô thị Rạng Đông; khu vực đô thị Giao Thủy. Giai đoạn 2026 - 2030 hệ thống đô thị sẽ được nâng cấp phát triển theo chiều sâu; toàn tỉnh có 26 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45 - 50%.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển hệ thống đô thị bền vững theo quy hoạch, tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án ưu tiên trong chương trình phát triển đô thị (các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, thương mại - dịch vụ, khu vui chơi giải trí…).

Đầu tư nâng cấp kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị đảm bảo yêu cầu phát triển dân số và kinh tế - xã hội khu vực đô thị; phát triển hệ thống đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, quản trị đô thị để thu hút người dân sinh sống tại các đô thị, hướng tới hình thành các mô hình “đô thị đáng sống” để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Vân Anh

Bài liên quan

Tin mới

Bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” song ngữ với 5 ngôn ngữ khác nhau
Bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” song ngữ với 5 ngôn ngữ khác nhau

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt, giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”. Bộ sách gồm tiếng Việt và song ngữ với 5 ngôn ngữ khác như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Arập.

Tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, năm 2024
Tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, năm 2024

Chiều 17/4, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, năm 2024 tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, ỦY viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh dự.

Quảng Ngãi tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước
Quảng Ngãi tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo, từ tháng Ba đến tháng Tám, lượng mưa trên địa bàn sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài chủ yếu tập trung từ tháng Tư đến tháng Sáu khiến mực nước trên các sông giảm dần, dẫn đến nguy cơ cao thiếu nước phục vụ dân sinh, sản xuất vụ Hè thu.

TP.Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2024 - 2025
TP.Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2024 - 2025

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại 113 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, năm học 2024-2025, TP. HCM tuyển 71.020 chỉ tiêu lớp 10 vào 113 trường THPT công lập. 

Trách nhiệm của thế hệ hôm nay với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
Trách nhiệm của thế hệ hôm nay với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Chủ nhân khởi thủy của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là cộng đồng người Việt ở 122 làng thuộc tỉnh Phú Thọ.

Nam Ninh-Bắc Ninh ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại
Nam Ninh-Bắc Ninh ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại

Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.