Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: May 10

Tổng công ty May 10: Sản xuất khẩu trang - Bước chyển nhanh trong thời Covid-19

Tổng công ty May 10: Sản xuất khẩu trang - Bước chyển nhanh trong thời Covid-19

14/04/2020, 11:23

400 triệu khẩu trang y tế là số lượng trong đơn hàng Tổng công ty May 10 vừa ký với đối tác giao hàng trong tháng 7/2020. Ngoài đơn hàng khẩu trang y tế, May 10 còn nhận được các đơn hàng từ Đức, Mỹ cho khẩu trang vải kháng khuẩn, tổng cộng hơn 20 triệu chiếc. Đây sự chuyển hướng nhanh của May 10 trước nhu cầu của thị trường.

Bản lĩnh vượt khó Covid-19: Đâu là vắc xin quan trọng nhất với doanh nghiệp?

Bản lĩnh vượt khó Covid-19: Đâu là vắc xin quan trọng nhất với doanh nghiệp?

27/05/2021, 17:17

Văc xin quan trọng nhất với doanh nghiệp (DN) hiện nay là xây dựng quản trị minh bạch, có khả năng chống chịu với rủi ro và văc xin y tế.